Nowy wojewoda i jego nowi pełnomocnicy

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski powołał kilkunastu pełnomocników. Mają mu doradzać w sprawie profilaktyki chorób zakaźnych, w sprawach mniejszości narodowych i etnicznych czy też rozwiązywania problemów osób starszych. Mają też pomóc wojewodzie właściwie „reagować na potrzeby mieszkańców województwa podlaskiego oraz działać na rzecz rozwoju regionu. Pełnomocnicy to funkcje społeczne.

Nowi pełnomocnicy wojewody podlaskiego [fot. Podlaski Urząd Wojewódzki]

Nowi pełnomocnicy wojewody podlaskiego [fot. Podlaski Urząd Wojewódzki]

Akty powołania odebrało w czwartek (4.01) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim trzynaście osób. Wsród nich są samorządowcy, lekarze i działacze społeczni. 

– Mam nadzieję, że funkcja pełnomocnika będzie funkcją żywą, tzn. będą to osoby, które będą ze mną współpracowały i pomagały w wyzwaniach, które przed wojewodą podlaskim stoją – mówił Jacek Brzozowski.

Zaznaczył, że bycie pełnomocnikiem to praca społeczna, bez wynagrodzenia i dziękował powołanym, że zgodzili się na jego propozycję.

Wojewoda podlaski powołał w czwartek pełnomocników: do spraw społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, seniorów, kobiet, rodziny, kombatantów i osób represjonowanych, profilaktyki chorób zakaźnych i realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, informatyzacji, HNS (Host Nation Support, czyli koordynacja cywilnej i wojskowej pomocy udzielanej sojuszniczym siłom zbrojnym lub organizacjom), zdrowia, ratownictwa medycznego, równego traktowania oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Pełnomocnikiem do spraw społecznych została Jolanta Den, działaczka Platformy Obywatelskiej, obecnie dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. W sprawach seniorów doradzać będzie wojewodzie Krystyna Jachimczuk, działaczka społeczna i członkini Białostockiej Rady Seniorów, a w sprawach kobiet – wiceprzewodnicząca białostockiej rady miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk

Pełnomocnikiem ds. profilaktyki chorób zakaźnych i realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 został prof. Robert Flisiak – kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

W sprawach mniejszości narodowych i etnicznych doradzać będzie wojewodzie Marek Masalski, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos.

Komplet poowłanych w czwartek pełnomocników wojewody podlaskiego:
pełnomocnik ds. społecznych – Jolanta Den; 
pełnomocnik ds. społeczeństwa obywatelskiego – Anna Maria Dobrowolska-Cylwik;
pełnomocnik ds. seniorów – Krystyna Jachimczuk; 
pełnomocnik ds. kobiet – Katarzyna Kisielewska-Martyniuk;
pełnomocnik ds. rodziny – Agnieszka Żyro-Kossakowska; 
pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych – Jerzy Bołtuć; 
pełnomocnik ds. profilaktyki chorób zakaźnych i realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – prof. Robert Flisiak; 
pełnomocnik ds. informatyzacji – Mariusz Madejczyk; 
pełnomocnik ds. HNS – Bogusław Tomasz Maksim; 
pełnomocnik ds. ochrony zdrowia – prof. Zenon Mariak; 
pełnomocnik ds. spraw mniejszości narodowych i etnicznych – Marek Masalski;
pełnomocnik ds. ratownictwa medycznego – dr Mirosław Rybałtowski; 
pełnomocnik ds. równego traktowania – dr Konrad Szamryk. 

Zobacz również