Nowy wiceprezes w Fundacji „Pomóż Im”

Od maja nowym wiceprezesem Fundacji „Pomóż Im” jest doktor Eryk Latoch, który od wielu lat współpracował z organizacją.

 Dr Eryk Latoch [fot. Fundacja "Pomóż Im"]

Dr Eryk Latoch [fot. Fundacja "Pomóż Im"]

Doktor Latoch jest związany z organizacją "Pomóż Im" od początku jej działalności. Zaczynał jako wolontariusz, m. in. uczestnicząc w kwestach czy letnich wyjazdach rodzeństwa i dzieci po chorobach onkologicznych. Od trzech lat jest lekarzem domowego hospicjum dla dzieci prowadzonego przez fundację. Pracuje też jako lekarz Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku, którą fundacja się opiekuje. Jest doktorem nauk medycznych, specjalistą w dziedzinach pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej.

- Dotychczasowe wiceprezeski - Ewa Sadowska i Krystyna Skrzycka - zostają w organizacji. W ciągu czterech lat przeprowadziły ją m. in. przez bardzo trudny okres pandemii, budowę placu zabaw pod dziecięcą onkologią i proces nabywania nieruchomości, w której będziemy prowadzić Dom Opieki Wytchnieniowej - informuje Miłosz Karbowski z Fundacji "Pomóż Im".

Ewa Sadowska wraca do roli pielęgniarki w pełnym wymiarze (do tej pory pełniła ją w mniejszym zakresie). Krystyna Skrzycka przechodzi natomiast na stanowisko menadżera do spraw projektów.

Obecnie zarząd Fundacji „Pomóż Im” tworzą więc: dr Elżbieta Solarz – prezes oraz dr Eryk Latoch – wiceprezes. 

Zobacz również