VIDEO. Zabrzmiał pierwszy dzwonek - nowy rok szkolny rozpoczęty

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023. W województwie podlaskim do szkoły pójdzie ponad 140 tys. uczniów.

Wakacje dobiegły końca, a to oznacza tylko jedno - uczniowie wracają do szkolnych ławek. Pierwszy raz od wybuchu pandemii koronawirusa bez obostrzeń. Rok szkolny 2022/2023 może być jednak wymagąjący pod innym względem, wynika to m.in. z podwójnego rocznika i w związku z tym, obleganych klas.

Jakie nowości czekają uczniów i nauczycieli?

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym).

Zmiany obejmą też przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. Wprowadzone będą nowe treści nauczania, dotyczące, m.in. reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi.

Od nowego roku obowiązywać będą też nowe zasady dotyczące zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. Otóż zwolnienia z lekcji WF-u semestralne lub dłuższe będą respektowane wówczas, gdy zostaną wystawione przez lekarza specjalistę, a nie jak do tej pory rodzinnego.

Maturzyści zakończą rok szkolny 28 kwietnia. Warto zaznaczyć, że matura w 2023 roku będzie przebiegała na nowych zasadach. Aby zdać maturę trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. Dodatkowo od 2023 r. abiturienci będą musieli otrzymać co najmniej 30 proc. punktów z pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wydłużono też będzie czas z egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów.

Egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja, a egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godz. 9.00 i 14.00.

Zobacz również