Nowy dyrektor Izby Celnej

Z końcem grudnia wyznaczony został nowy dyrektor Izby Celnej w Białymstoku. Pełniącym obowiązki będzie teraz inspektor Dariusz Muszyński. Dotychczasowy dyrektor został szefem Izby Celnej w Gdyni.

 bialystok.scelna.gov.pl

bialystok.scelna.gov.pl

Teraz obowiązki dyrektora będzie pełnił inspektor celny Dariusz Muszyński. Jest on absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Od roku 1993 pracuje w Służbie Celnej. Od 2002 roku insp. Dariusz Muszyński był Naczelnikiem Urzędu Celnego w Białymstoku, gdzie był zaangażowany m.in. w tworzenie procedur obsługi klienta, procesów dotyczących odpraw celnych oraz systemu kontroli Służby Celnej.

Dotychczasowy Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku młodszy inspektor celny Tomasz Węgiel z dniem 31 grudnia 2016 roku został przeniesiony na stanowisko dyrektora Izby Celnej w Gdyni.

Zobacz również