Nowogród do urn

Nowogród wybiera dziś (3.09) burmistrza. W przedterminowych wyborach startuje siedmiu kandydatów. W czerwcu, po długiej chorobie, zmarł wieloletni burmistrz tego miasta Józef Piątek.

Bia24

Bia24

Głosowanie odbywa się w czterech obwodowych komisjach wyborczych, otwartych w godz. 7-21.

O stanowisko burmistrza 4-tysięcznego Nowogrodu ubiega się siedmiu kandydatów, zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą: Marek Bączek, Krzysztof Chojnowski, Zenon Krajewski, Witold Małachwiej, Grzegorz Andrzej Palka, Roman Tyszka oraz Andrzej Piotr Więckowski.

Józef Piątek, po którego śmierci wybory muszą być przeprowadzone, stanowisko burmistrza Nowogrodu sprawował od 1990 roku, z przerwą na jedną kadencję w latach 2002-2006.

Zobacz również