Nowi ochotnicy w szeregach podlaskich terytorialsów

Od 15 października w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej trwa piąte w tym roku szkolenie podstawowe, które jest adresowane do osób bez doświadczenia wojskowego.

Terytorialsem może zostać polski obywatel, który jest zdrowy, sprawny fizycznie i niekarany, w wieku od 18 do 55 lat [fot. 1PBOT]

Terytorialsem może zostać polski obywatel, który jest zdrowy, sprawny fizycznie i niekarany, w wieku od 18 do 55 lat [fot. 1PBOT]

Średnia wieku kandydatów do służby wynosi 26 lat. Większość ochotników (blisko 60%) stanowią osoby młode w wieku 18-24 lata. Niemal jedna piąta powołanych do terytorialnej służby to kobiety. Kandydaci najczęściej łączą służbę wojskową z nauką w szkole średniej, pracą zawodową lub studiami.

Jak informuje kpt. Łukasz Wilczewski, oficer prasowy 1PBOT, podczas szkolenia podstawowego ochotnicy będą uczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się karabinkami MSBS GROT, poruszania się w terenie, prowadzenia marszu ubezpieczonego (jak nie być zauważonym, jak nie wpaść w zasadzkę, jak się bronić, jak atakować), opanują także podstawy medycyny pola walki. Oprócz tego poznają elementy walki wręcz, obsługę radiostacji, przejdą również szkolenie saperskie. Ostatnim etapem szkolenia będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 30 października na terenie kompleksu wojskowego w Białymstoku.

Dla nowo powołanych do służby jest to początek drogi, ponieważ cały pierwszy cykl szkolenia w WOT trwa 3 lata i jest podzielony na etapy: indywidualny, specjalistyczny i zgrywający. W tym czasie żołnierze szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych (minimum 2 dni w miesiącu) i zintegrowanych (14 dni - raz w roku).

Obecnie w 1PBOT pełni służbę ponad 2 tys. żołnierzy.

Nabór do służby:

Terytorialsem może zostać polski obywatel, który jest zdrowy, sprawny fizycznie i niekarany, w wieku od 18 do 55 lat (w przypadku szeregowych) lub do 63 roku życia (podoficerowie i oficerowie).

Skorzystaj z pomocy Rekrutera 1PBOT (rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl) lub złóż wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Suwałkach), albo poprzez platformę internetową ePUAP.

Najbliższe terminy naboru:

- osoby bez złożonej przysięgi wojskowej: 26.11-11.12, 18-19.12.2021 + 23.01-05.02.2022,
- żołnierze rezerwy: 04-11.12, 18-19.12 + 31.01-05.02.2022.

Zobacz również