Nowe znaki na Trasie Niepodległości. Po interwencjach kierowców

W związku z prośbami mieszkańców dotyczącymi oznakowania zjazdów na osiedla z nowo otwartej Trasy Niepodległości, Zarząd Dróg Miejskich uzupełnia tablice drogowskazowe. Prace w tym zakresie zakończą się 11 października.

/żródło: Wschodzący Białystok/

/żródło: Wschodzący Białystok/

Kierowcy od niedawna jeżdżący nowo wybudowaną Trasą Niepodległości zgłaszali do Urzędu Miejskiego w Białymstoku (Zarządu Dróg Miejskich) potrzebę doprecyzowania tablic informujących o zjazdach na osiedla. W odpowiedzi na sygnały od białostoczan, zostały podjęte działania związane z umieszczeniem dodatkowego oznakowania - uzupełniającego informacje na tablicach o zjazdach na konkretne ulice, a nie tylko osiedla. Dodatkowe oznakowanie zostało już wykonane w rejonie zjazdów z Al. Niepodległości i Al. I. J. Paderewskiego.

Zobacz również