Nowe zakupy, nowe drogi i oświetlenie

Ponad 3 miliony złotych na zakup siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, pieniądze na budowę drogi oraz oświetlenie w gminach – to nowe wydatki samorządu województwa,  które zatwierdził na poniedziałkowej sesji sejmik.

Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego 7.11 2022 r. [fot. M. Duchnowski UMWP]

Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego 7.11 2022 r. [fot. M. Duchnowski UMWP]

Zmiany w budżecie

Sejmik zdecydował, na jaki cel wydać 25 mln zł, jakie samorząd otrzymał z budżetu państwa w ramach  m.in. wyrównywania wpływów z podatku PIT po nowelizacji ustawy o dochodach JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego). 

Z tych pieniędzy sejmik postanowił utworzyć rezerwę finansową w wysokości 25 mln zł na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej, rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz ograniczeniem kosztów zakupu ciepła lub energii przez jednostki podległe. 

Wsparcie placówek służby zdrowia 

Wśród nowych wydatków w budżecie województwa są pieniądze na wsparcie placówek służby zdrowia: 
→ 250 tys. zł trafi do Szpitala Psychiatrycznego im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Za te pieniądze zostaną zakupione łóżka szpitalne. 
→ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku otrzyma 100 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu do leczenia nowotworu jelita grubego. 
→ Taką samą kwotę otrzyma Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na infrastrukturę techniczną. 

Park Krajobrazowy we własnej siedzibie  

Sejmik postanowił też kupić od Starostwa Powiatowego w Białymstoku budynek w Supraślu, w którym obecnie mieści się siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (dawna stołówka zespołu szkół rolniczych). Samorząd województwa kupi od starostwa tę nieruchomość za kwotę 3 mln 424 tys. 700 zł. Wpłata będzie w dwóch ratach – pierwsza w kwocie 1,65 mln zł jeszcze w ramach tegorocznego budżetu. Pieniądze na ten cel pochodzą z „dochodów własnych” samorządu województwa. 

Wsparcie samorządów

Dodatkowe pieniądze otrzymają gminy: Jasionówka i Sokółka. 
→ W Jasionówce za 300 tys. zł zostanie wykonane oświetlenie uliczne. Te pieniądze pierwotnie miały zostać przeznaczone na utworzenie Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Jasionówce. Ze względu na rosnące koszty inwestycji gminie nie udało się stworzyć placówki. Samorząd gminy zwrócił się w związku z tym o zmianę przeznaczenia pieniędzy.

– Zaplanowane inwestycje nie zawsze dochodzą do skutku, obecnie ze względu na rosnące koszty inwestycji budowlanych to się zdarza. Jednak chcemy, aby pieniądze, które już przeznaczyliśmy na wsparcie samorządów, tam zostały – mówił marszałek Artur Kosicki.

→ Podobna sytuacja dotyczy gminy Sokółka. 200 tys. zł przekazane na rzecz przebudowy remizy strażackiej w Starej Kamionce zostanie przeznaczone na dofinansowanie przebudowy linii ciepłowniczej na ul. Kazimierza Lewickiego w Sokółce.  

→ Sejmik zdecydował o przekazaniu 700 tys. zł na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Olszanka – stacja kolejowa Szczepki. W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga o długości ponad 2 km. Trasa ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 662 Augustów–Suwałki i prowadzi do stacji kolejowej w Szczepkach. Obecnie ta droga to żwirówka, która w ramach remontu zostanie utwardzona i wyasfaltowana. 

Źródło: UMWP

Zobacz również