Nowe szkolenia w białostockim WORD

Wraz z nowym rokiem szkolnym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wystąpił z nową ofertą szkoleniową do dyrektorów szkół oraz urzędów gmin i miast z Podlasia. Specjaliści z WORD proponują jednodniowe kursy dla osób kierujących autobusem szkolnym lub nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię.

/foto.pixabay.com/

/foto.pixabay.com/

Kursy takie trwają jeden dzień, umożliwiają zdobycie nowych uprawnień lub podniesienie już posiadanych kwalifikacji zawodowych. Koszt jednego szkolenia - 150 zł (plus 100 zł za egzamin).

Osoby, które przejdą szkolenie dla kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci mogą być zatrudnione przez dyrektorów szkół bądź urzędy gmin tylko na podstawie specjalistycznego szkolenia prowadzonego przez WORD zakończonego zdanym egzaminem. Podobnie jest z osobami nadzorującymi bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu (zatrudnianymi przez dyrektorów szkół).

Informacji udziela Dział Szkoleń WORD (tel. 85 743 26 27, 601 948 303, e-mail:szkolenia@word.bialystok.pl).

Zobacz również