Nowe programy lekowe w dwóch białostockich placówkach

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakontraktował cztery programy lekowe. Trzy z nich będą realizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, a czwarty przez Białostockie Centrum Onkologii.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Nowe programy lekowe dotyczą: leczenia chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry, chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem, leczenia pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowego nerek, a także leczenia dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną.

Jak podje podlaski oddział NFZ, leczenie w ramach tych programów wiąże się z pobytem w szpitalu lub odbywa się pod kontrolą lekarza specjalisty. Zarówno leczenie, jak i przekazane pacjentom leki są w całości refundowane przez Fundusz.

- Programy te są dość kosztowne. Tylko na same leki w leczeniu zaawansowanego raka skóry zostanie przeznaczonych ponad 386 tys. zł. Z kolei leki na atopowe zapalenie skóry to wydatek prawie 108 tys. zł. Kwoty te odnoszą się tylko do pierwszego półrocza 2022 r. i mogą wzrosnąć w zależności od ilości pacjentów leczonych w danym programie lekowym - mówi dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Jak informuje Beata Leszczyńska rzeczniczka Podlaskiego NFZ-etu, program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów. Do wymienionych programów będą kwalifikowane osoby dorosłe. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

Umowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z placówkami medycznymi będą obowiązywać do końca 2022 roku.

Zobacz również