Nowe oddziały w białostockich liceach

W odpowiedzi na zwiększone oczekiwania. Po rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych Miasto Białystok utworzy trzy nowe oddziały w trzech liceach.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

W związku z obecną sytuacją edukacyjną i dużym zapotrzebowaniem na miejsca w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2022/2023, Miasto Białystok uruchomi nowe oddziały ogólnodostępne w klasach pierwszych w następujących szkołach:

- IX Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – profil humanistyczno-medialny,

- XII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku – profil biologiczno-chemiczny,

- XIX Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku – profil matematyczno-geograficzny.

Uczniowie mogą się bezpośrednio zgłaszać do szkół, które oferują wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przygotowano 1067 wolnych miejsc. Liczba zakwalifikowanych uczniów - 626.

Liczba przyjętych – 520, w tym:

- lo - 280,

- technikum - 194,

- szkoła branżowa I st. - 46.

Liczba wolnych miejsc po rekrutacji uzupełniającej - 597, w tym:

- lo - 159,

- technikum - 172,

- szkoła branżowa I st. - 266.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również