Nowe miejsca w przedszkolach w Wasilkowie

Gmina Wasilków rozbuduje oraz wyposaży budynki przedszkola "Słoneczne" w Wasilkowie. Zarząd Województwa przyznał 6,5 mln zł na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

Remont i rozbudowa obejmie dwa budynki przedszkola gminnego: przy ul. Polnej i przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie. Dzięki temu powstanie 125 miejsc wychowania przedszkolnego i 18 miejsc pracy (w tym dla 10 nauczycieli).

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dodatkowe dla wszystkich podopiecznych placówki (382 dzieci), a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i studiów podyplomowych, które podniosą ich umiejętności i kompetencje zawodowe. Przedszkole zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

- Działania w kierunku pozyskania środków na rozbudowę przedszkola podjęliśmy już na początku kadencji. Zastany przeze mnie projekt przebudowy przedszkola nie uzyskał pozwolenia na budowę - zarówno projektowanie, jaki ubieganie się o dofinansowanie musieliśmy rozpocząć całkowicie od nowa ? wyjaśnia Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa. - To projekt zintegrowany - część "twarda" (środki EFRR) dotyczy przebudowy i rozbudowy przedszkola przy ul. Polnej oraz częściowego remontu punktu przy ul. Sienkiewicza, zaś część "miękka" (środki EFS) pozwoli na sfinansowanie wielu zajęć dla przedszkolaków oraz procesu kształcenia nauczycieli.

Inwestycja pozwoli rozszerzyć ofertę przedszkola, a także podniesie jakość kształcenia. Koszt tego projektu wynosi 8 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP to 6,5 mln zł.  Ile ostatecznie będzie wynosił wkład własny gminy do tej inwestycji, okaże się po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Zobacz również