Nowe kontrakty dla psychologów. Dla tych pomagających dzieciom i alkoholikom

Trzy nowe ośrodki psychologiczne dla dzieci i młodzieży ruszyły od 1 lipca zakontraktował Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ. Działają one w ramach pierwszego poziomu referencyjnego. Na pomocy dzieciom skupi się również Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej. Z kolei Szpital Psychiatryczny w Suwałkach od początku tego miesiąca oferuje świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży powstały w Siemiatyczach i Zambrowie. Za ich funkcjonowanie odpowiedzialna jest spółka EZRA. Trzecia uruchomiona została w miejscowości Sławiec w powiecie łomżyńskim. Prowadzi ją Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

- Zależy nam, aby takie poradnie powstały w każdym powiecie w naszym województwie. Chcemy, aby mali pacjenci mieli bliższy i łatwiejszy kontakt z psychologami. Poszukujemy kolejnych podmiotów w powiatach: wysokomazowieckim, hajnowskim, monieckim, białostockim - mówi Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ.

Dotychczas tego typu poradni funkcjonowało na terenie województwa podlaskiego dwanaście. Od 1 lipca ich liczba wzrosła do piętnastu. 

Lista funkcjonujących ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego:

1. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Augustów, ul. Nowomiejska 41, tel. 508 280 634

2. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Becejły 7, tel. 508 280 126

3. Ezra UKSW sp. z o.o, Białystok, ul. Sikorskiego 6a, tel. 536 777 251

4. Ośrodek Psychoterapii Pomocni Ewa Dąbrowska-Jackowska, Białystok, ul. Waryńskiego 2/1u, tel. 791 261 171

5. Q Medica sp z.o.o, Białystok, ul. Waszyngtona 30/1u, tel. 85 679 51 01

6. ANIMUS Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 83, tel. 794 908 839

7. Szpital Ogólny im. dr. W. Ginela w Grajewie, Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 wew. 248

8. Szpital Ogólny w Kolnie, Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, tel. 86 273 93 68

9. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Łomża, ul. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 67 03

10. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Sejny, ul. Wojska Polskiego 60d, tel. 508280439

11. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Sokółka, ul. Broniewskiego 2, tel. 508 280 237

12. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 508 280 652

13. EZRA UKSW, Siemiatycze, 11 Listopada 73, tel. 536 777 251

 14. EZRA UKSW, Zambrów, Magazynowa 9, tel. 536 777 251

 15. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki I Terapii Uzależnień w Łomży, Sławiec, ul DŁUGA 22, TEL. 86 216 67 03

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

        

- porada psychologiczna diagnostyczna

       

- porada psychologiczna

       

- sesja psychoterapii indywidualnej

     

- sesja psychoterapii rodzinnej

        

- sesja psychoterapii grupowej

       

- sesja wsparcia psychospołecznego

- wizyta, porada domowa lub środowiskowa

      

Zgłaszają się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi

        

Zmiana zakresu działania

Ponadto Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej, która do tej pory realizowała świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych zmieniła swój zakres działań. Od 1 lipca br. skupi się wyłącznie na pracy z dziećmi i młodzieżą. Co ciekawe, jest to jeden z nielicznych tego typu ośrodków w Polsce. Znajduje się on w miejscowości Chmielnik 15, niedaleko Czarnej Białostockiej.

Podwójna diagnoza w Suwałkach

Z kolei Szpital Psychiatryczny w Suwałkach od 1 lipca br. oferuje świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza).

Termin podwójna diagnoza, inaczej podwójne rozpoznanie odnosi się do grupy pacjentów, u których współwystępują zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu i nikotyny) i poważne zaburzenia psychiczne, np. schizofrenia, zaburzenia afektywne lub lękowe.

W przypadku Stacji Opieki Caritas i Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach jest to świadczenie stacjonarne.

Wszystkie nowe zaoferowane przez NFZ świadczenia medyczne są dla pacjentów bezpłatne.

Zobacz również