Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie w Białymstoku

Chemia kryminalistyczna i sądowa oraz ekobiznes to nowe propozycje Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2017/2018. Unikatowe kierunki w skali kraju realizowane będą na studiach stacjonarnych.

Źródło: www.uwb.edu.pl

Źródło: www.uwb.edu.pl

Chemia kryminalistyczna i sądowa to propozycja studiów II stopnia. Dotychczas studenci Uniwersytetu w Białymstoku zdobywali potrzebną wiedzę z tego zakresu w ramach specjalności na studiach licencjackich. Od nowego roku akademickiego będą zdobywali kompleksowe, praktyczne przygotowanie do pracy w laboratoriach analitycznych. Stworzy to także możliwość uzyskania tytułu magistra chemii kryminalistycznej i sądowej.

- Plan studiów został przygotowany w ramach współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Izbą Celną w Białymstoku - informuje Katarzyna Diedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku.

W toku studiów studenci poznają techniki i metody analityczne stosowane we współczesnej kryminalistyce a także podstawy kryminologii i prawa dowodowego w polskim procesie karnym. Część przedmiotów poprowadzą praktycy, którzy na co dzień zawodowo zajmują się tą tematyką. Utworzenie kierunku uzyskało 800 tys. dofinansowania w konkursie na nowe programy kształcenia zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Białostocki kierunek Chemia kryminalistyczna i sądowa jest pierwszym w Polsce.

Nowym studentom, którzy dopiero będą zaczynali przygodę ze studenckim życiem przygotowano kierunek Ekobiznes. Znajdzie się on pośród propozycji studiów I stopnia. Poprowadzą go wspólnie dwa wydziały: Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny.

Nowy kierunek studiów ma wykształcić absolwentów wyspecjalizowanych w problematyce ekonomii i ochrony środowiska, przygotowanych do pracy w gospodarce ukierunkowanej na tzw. zielony wzrost. Będą oni posiadali wiedzę w zakresie wykorzystywania zrównoważonych technologii, ekoinnowacji oraz systemów zarządzania środowiskowego, pozwalające zmniejszać negatywny wpływ gospodarki na środowisko. W ramach kierunku realizowane będą przedmioty związane z ekologicznymi produktami czy usługami, takimi jak agroturystyka. Co więcej, studenci poznają aspekty prawne i marketingowe ekobiznesu.

Od nowego roku akademickiego Uniwersytet w Białymstoku będzie kształcił studentów na 32 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Natomiast w ramach kierunku filologia studenci będą mogli wybrać spośród kilkunastu specjalności związanych z filologiami obcymi - angielską, francuską i rosyjską.

Zobacz również