Nowe jednostki, nowa dywizja – więcej wojska w Podlaskiem

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej w jednostce wojskowej w Białymstoku zatwierdził koncepcję sformowania kolejnej, piątej dywizji polskiej armii. Dywizja będzie rozlokowana przede wszystkim w województwie podlaskim. „Dynamicznie przeprowadzamy proces tworzenia nowego związku taktycznego” – powiedział szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak. Podkreślał, że przez zatwierdzenie koncepcji nabiera realnego kształtu i „już zostały wydane odpowiednie polecenia” formowania jednostek, które mają się złożyć na nową dywizję.

Formowanie nowej dywizji w Podlaskiem [fot. archiwum Bia24]

Formowanie nowej dywizji w Podlaskiem [fot. archiwum Bia24]

Mariusz Błaszczak podkreślał, że zadaniem władz polskich jest „budowanie silnego wojska tak, aby skutecznie odstraszyć agresora, tak, żeby agresor nie poważył się na atakowanie naszego kraju”.

– To piąty związek taktyczny w Wojsku Polskim, w siłach lądowych Wojska Polskiego. Będzie zorganizowany w systemie czwórkowym, tzn. 4 brygady, potem po 4 bataliony w brygadzie. Lokalizacje, gdzie będą mieściły się jednostki 1. Dywizji Piechoty Legionów, to są wskazania właśnie z województwa przede wszystkim podlaskiego. A więc garnizon Łomża, a więc Grajewo, do którego Wojsko Polskie wraca po wielu latach. Także Kolno, gdzie wcześniej Wojska Polskiego nie było, ale jest to miejsce, w którym Wojsko Polskie będzie i to jeszcze w tym roku. Także lokalizacje, które wcześniej były wojskowymi lokalizacjami, ale potem przestały być – myślę tu przede wszystkim o Czerwonym Borze, a więc okolice Zambrowa – ten teren wraca w posiadanie Wojska Polskiego, ale także nowa lokalizacja: Siemiatycze. Te lokalizacje są konsekwencją analiz przeprowadzonych przez Wojsko Polskie – mówił wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. 

Dywizja będzie uzbrojona w koreańskie czołgi K2 i amerykańskie Abrams oraz samobieżne armatohaubice Krab i K9m. Brygada pancerna nowej dywizji ma być rozlokowana w Czerwonym Borze i Siemiatyczach. 

– Chodzi o to, żeby wykorzystać maksymalnie tę nowoczesną broń, która do Polski już dociera. Brygada pancerna właśnie będzie zlokalizowana w Czerwonym Borze i Siemiatyczach. Będzie również Brygada Artylerii, gdyż doświadczenia z wojny na Ukrainie wskazują wprost, że artyleria odgrywa kluczową rolę w obronie, skutecznej obronie Ukrainy przed inwazją rosyjską. Na wyposażeniu Brygady Artylerii znajdą się armatohaubice K9 i Kraby, ale także system bezzałogowy, który nosi kryptonim „Gladius” – mówił minister obrony. 

gen. bryg. Norbert Iwanowski, pełnomocnik ds. tworzenia nowej dywizji [fot. Bia24] 

Koncepcję nowej dywizji przygotował pełnomocnik ministra ds. powołania nowej dywizji gen. bryg. Norbert Iwanowski. Poinformował na konferencji, że o miejscu dyslokacji jednostek nowej dywizji zdecydowały względy operacyjne i społeczno-ekonomiczne: demografia i potencjał rekrutacji do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, poziom bezrobocia, dostęp do edukacji i służby zdrowia.

Nowa dywizja zmechanizowana ma być – jak mówił gen. Iwanowski – zdolna do odpierania zagrożenia ze strony potencjalnego przeciwnika, także przez projekcję siły, ma być zdolna do samodzielnych działań w dużym rozproszeniu, ale także do współdziałania z sojusznikami; oprócz operacji militarnych ma być w stanie przeciwdziałać zagrożeniom niemilitarnym jak katastrofy naturalne.

Jak mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, konsekwentnie od 2015 roku wzmacniane są Polskie Siły Zbrojne. 

– Staramy się nasycić wschodnią część naszego kraju Wojskiem Polskim; w związku z tym powołujemy do życia nowe jednostki: między 16. Dywizją Zmechanizowaną, która operuje przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim, a 18. Dywizją Zmechanizowaną, operującą głównie w woj. mazowieckim i lubelskim, powstaje 1 Dywizja Piechoty Legionów, która będzie przede wszystkim operowała na terenie woj. podlaskiego. Nie wyłącznie, ale przede wszystkim – mówił szef MON.

Przypomniał, że powstająca dywizja będzie piątą w polskich siłach lądowych. Obecnie, poza 16. i 18. Dywizją Zmechanizowaną istnieje jeszcze 12. Dywizja Zmechanizowana operująca na terenie Pomorza Zachodniego oraz 11. Dywizja Kawalerii Pancernej, która ma siedzibę w Żaganiu w woj. lubuskim. 

Galeria

Zobacz również