Nowe dotacje z programu Maluch+

Jest 400 mln zł do wzięcia w przyszłym roku. Do 13 listopada 2019 r. samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2020. Przyznane środki finansowe pozwolą na dofinansowanie tworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

W 2015 roku wskaźnik użłobkowienia w Polsce wynosił 12,4 proc. a według rządowej prognozy w 2019 roku wskaźnik ten wzrośnie do prawie 25 proc. - Chcemy żeby żłobków i klubów dziecięcych przybywało coraz więcej. Zachęcamy władze samorządowe do przystąpienia do kolejnej edycji programu MALUCH+ - zachęca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

W 2018 roku w całej Polsce w ramach programu MALUCH+ w 688 instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3. utworzono łącznie 16,3 tys. miejsc. W samym województwie podlaskim w 22 instytucjach utworzono 635 nowych miejsc. Resort szacuje, że w województwie podlaskim do końca 2019 roku w 12 placówkach utworzonych zostanie 555 miejsc opieki.

Jak informuje Podlaski Urząd Wojewódzki, oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Dofinansowanie można otrzymać na:

Moduł 1a - utworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, a także na samo tworzenie miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione)

Moduł 1b - dofinansowanie zadań realizowanych na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

Moduł 2 - dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu

Moduł 3 - dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki dla podmiotów prywatnych.

O dofinansowanie do tworzenia miejsc mogą się ubiegać:

1. osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie

i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty

W modułach 1 i 2 przewidywane jest wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych

lub wymagających specjalnej opieki.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej do 29 stycznia 2020 roku dla wszystkich modułów.

Zobacz również