Nowe biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Od czwartku 27 października biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów przenosi się z budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Słonimskiej 1 na ulicę Lipową 16, obok Punktu obsługi klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Fot. Urząd Miejski w Białymstoku

Fot. Urząd Miejski w Białymstoku

Telefon kontaktowy, za pośrednictwem którego można umówić się na spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów nie ulega zmianie 85 869-69-29.

Jak czytamy na stronie białostockiego Urzędu Miejskiego: nowa siedziba jest bardziej przestronna i lepiej dostosowana do potrzeb zarówno osób starszych, jak i niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że miejski rzecznik konsumentów, Jarosław Brzozowski, udziela konsumentom porad i informacji prawnych w sprawie umów sprzedaży i umów o świadczenie usług oraz pomaga w przygotowaniu pism, takich jak reklamacja, oświadczenie o odstąpieniu od umowy czy wezwanie do zapłaty. Rzecznik może także wystąpić na piśmie do przedsiębiorcy z żądaniem zajęcia stanowiska lub udzielenia wyjaśnień w sprawie a także udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Z rzecznikiem można też kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mrk@um.bialystok.pl.

Zobacz również