Nowa struktura organizacyjna Uniwersytetu w Białymstoku

1 września zmieniła się struktura organizacyjna Uniwersytetu w Białymstoku. Zlikwidowany został Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych. Jego miejsce zajęły dwie nowe jednostki: Wydział Historii oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych. Taką decyzję podjął Rektor UwB po otrzymaniu pozytywnej opinii Senatu uczelni. 

[fot. materiały prasowe]

[fot. materiały prasowe]

Siedziba Wydziału Historii mieści się w uniwersyteckim gmachu przy pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1. Jednostka składa się z dwóch Katedr: Historii Kultury oraz Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych. Działa tu także Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Wydział ma dwa kierunki studiów: historię (studia I i II stopnia) oraz studia wschodnie (studia I stopnia). Dziekanem Wydziału jest dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB. 

Siedziba Wydziału Stosunków Międzynarodowych mieści się kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1K. Dziekanat znajduje się w budynku Wydziału Chemii (pokój 1073). Wydział składa się z trzech Katedr: Amerykanistyki i Dyplomacji, Badań Wschodnich i Międzynarodowych Stosunków Politycznych oraz Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. Jednostka oferuje kierunek stosunki międzynarodowe na studiach I i II stopnia. Dziekanem Wydziału jest dr hab. Adam R. Bartnicki. 

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce. Kształci blisko 9 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. 

 

 

Źródło: UwB

Zobacz również