"Ogrody i parki Białegostoku". Weź udział w konkursie i wygraj

"Ogrody i parki Białegostoku" to wyjątkowa książka przygotowana przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, a zarazem kolejna publikacja poświęcona lokalnemu dziedzictwu kulturowemu. Można wziąć udziału w konkursie, w którym nagrodą jest egzemplarz tego wydania.

[fot. UM Białystok]

[fot. UM Białystok]

Jak przekazuje białostocki Departament Komunikacji Społecznej, książka powstała dzięki wnikliwej pracy zespołu autorów: Iwony Górskiej, Joanny Kotyńskiej-Stetkiewicz, Anety Kułak, Lecha Pawlaty, Grzegorza Ryżewskiego, Klary Stetkiewicz i Wiesława Wróbla. Publikacja to swoisty spacer w czasie i przestrzeni po parkach, i ogrodach naszego miasta. Lektura pozwoli poznać nie tylko nieznane dotąd daty i okoliczności powstania poszczególnych parków oraz ogrodów, ale także ich pomysłodawców i realizatorów. W książce znalazły się między innymi plany parków obrazujące granice obszarów objętych ochroną konserwatorską – co nie zawsze pokrywa się z historycznymi granicami tych obiektów.

Czytelników na pewno zainteresują liczne współczesne i archiwalne fotografie – niektóre niepublikowane do tej pory. "Ogrody i parki Białegostoku" ukazały się w nakładzie 500 egzemplarzy.

Dziś (1 lutego), od god. 11.00 do 23.00, można wziąć udział w konkursie i wygrać egzemplarz "Ogrodów i parków Białegostoku". Do rozdania jest 10 książek. Warunkiem udziału jest poprawna odpowiedź na pytanie: „Czy w Parku Planty jest: a. Fontanna Kupidyna, b. Aleja Zakochanych, c. Ścieżka Amora?”.

Właściwą odpowiedź wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz odpowiedniej klauzuli trzeba przesłać e-mailem na adres: konkurs@um.bialystok.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs). Przed wzięciem udziału w konkursie trzeba uważnie przeczytać jego regulamin i zastosować się do warunków uczestnictwa. Regulamin znajduje się na stronie internetowej UM.

Zobacz również