Będzie nowa linia autobusowa nr 142. Zacznie kursować od 2 października

Nowa linia nr 142 zapewni od 2 października dojazd do wsi Osowicze i Sielachowskie. Linia kursować będzie w dni powszednie - w sumie 12 kursów dziennie – 8 kursów do miejscowości Sielachowskie, a 4 do Wasilkowa.

Podpisanie porozumienia na kursy linii 142 między Gminą Wasilków a Miastem Białystok [fot. Bia24]

Podpisanie porozumienia na kursy linii 142 między Gminą Wasilków a Miastem Białystok [fot. Bia24]

Lepsze skomunikowanie, kompleksowe połączenie

- Duża radość, bo dziś podpisujemy porozumienie umożliwiające start nowej linii komunikacyjnej. O tą linię można powiedzieć zabiegaliśmy od roku, ponieważ wówczas została wykonana droga powiatowa etap II przez miejscowość Osowicze i już ten stan drogi umożliwiał starania o to, aby ta linia powstała. Co prawda na początku były pewne trudności w wypracowaniu tego porozumienia. Najważniejsze jest to, że wspólnie znaleźliśmy dobre rozwiązanie. Myślę, że to ważne wydarzenie komunikacyjnie z perspektywy całej gminy. Linia, o której mówimy połączy wsie Osowicze, Sielachowskie z Białymstokiem, połączy je także z Wasilkowem. Będzie to już piąta linia Białostockiej Komunikacji Miejskiej, która łączy Miasto Białystok i Miasto Wasilków. A jednocześnie będzie to szósta linia BKM, która w ogóle po terenie naszej gminy będzie się poruszała. Wspólnie z trzema liniami wewnętrznymi tworzy, jak uważam świetny system komunikacyjny - mówił podczas dzisiejszej (27.09) konferencji prasowej burmistrz Wasilkowa, Adrian Łuckiewicz. 

Linia nr 142 będzie jeździła 12 razy dziennie w dni robocze. Trasa rozpoczyna się od Dworca PKS w Białymstoku, następnie Dworzec PKP, ul. Świętokrzyska, przez Zawady ul. Lodową, dalej przez Osowicze i Sielachowskie. Osiem z tych kursów na rondzie będzie wracało do Białegostoku. Natomiast cztery z nich pojadą dalej do Wasilkowa przez Jurowce, przystanek końcowy będzie na pętli Wasilków/Cmentarz.

- Wszystkie miejscowości wchodzące w skład gminy Wasilków są ważne dla Białegostoku. I jestem też przekonany, że dla gminy Wasilków ważny jest Białytsok. Razem tworzymy Białostocki Obszar Funkcjonalny i w jego ramach rozwijamy komunikację miejską i podmiejską. Właśnie ta linia 142, jest kolejnym elementem w tym systemie, którym objete są właściwie wszytskie okoliczne gminy. Po rozmowach z mieszkańcami wsi Osowicze i gminy Wasilków widzę, że jest to potrzebna linia, istotny kurs - powiedział Zbigniew Nikitorowicz, zastępcą prezydenta Białegostoku.

- Dziękuję za otwartość prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu. Warto podkreślić też starania naszych mieszkańców, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wasilkowie Janusza Kozłowskiego, sołtysa wsi Sielachowskie i Osowicze Adama Borowskiego. Prace nad tym przedsięwzięciem sprawował również kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Piotr Kruszewski, dziękujemy też za otwartość dyrektorowi Białostockiej Komunikacji Miejskiej Bogusławowi Prokopowi. Rada Miasta Białegostoku także była przychylna temu rozwiązaniu - wymieniał burmistrz Wasilkowa.

"Mieszkańcy bardzo czekali na tę inwestycję"

- To szczególny dzień w historii miejscowości Sielachowskie i Osowicze, zostaliśmy włączeni w system komunikacji miejskiej Białegostoku. Nowa linia połączy nasze miejscowości z Białymstokiem i Wasilkowem. Mieszkańcy bardzo czekali na tę inwestycję. Jest istotna i ważna ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych, jak i starszych mieszkańców, którzy musieli pokonywać znaczne odcinki drogi na piechotę, w stronę Zawad, a więc do Białegostoku. Jest to też udogodnienie dla mieszkańców, kórzy musieli zawozić i odbierać dzieci ze szkoły  - dodał radny Kozłowski.

Na trasie w kierunku Białystok-Wasilków znajdują się 32 przystanki, z czego 16 na terenie Białegostoku, a w kierunku Wasilków-Białystok – 30 przystanków (14 na terenie Białegostoku). Kursy odjeżdżające z Wasilkowa są skomunikowane z liniami 102 i 132 na przystanku Jurowce/Pętla jadącymi w kierunku Białegostoku. Na trasie linii 142 druga strefa taryfowa obowiązywać będzie od przystanku Lodowa/Św. Krzysztofa.

Lista przystanków dla autobusów linii 142 dostępna jest na stronie BKM.

Galeria

Zobacz również