Nowa inwestycja Wodociągów Białostockich

Lepsza jakość powietrza i poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej to główne efekty inwestycji. Projekt "Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków" został zrealizowany przez Wodociągi Białostockie.

Nowa inwestycja Wodociągów Białostockich [fot. bialystok.pl]

Nowa inwestycja Wodociągów Białostockich [fot. bialystok.pl]

Inwestycja w hermetyzację ścieków to jeden z elementów projektu "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap", który realizują Wodociągi Białostockie. 

- Jest to naprawdę ważna inwestycja. Osiągnięta w ten sposób lepsza jakość powietrza, brak uciążliwych, nieprzyjemnych zapachów, to przede wszystkim lepsza jakość życia mieszkańców, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni, ale i mieszkających dalej. Ludzie chcą mieszkać w dużym mieście, jednak nie chcą doświadczać związanych z tym uciążliwości, a są nimi na przykład nieprzyjemne zapachy z oczyszczalni ścieków - powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Ścieki na terenie oczyszczalni, które do tej pory znajdowały się w zewnętrznych, odkrytych basenach, zostały przykryte specjalnymi pokrywami z laminatu. Nieprzyjemne zapachy są wentylowane, a powietrze poddawane jest dwustopniowemu systemowi oczyszczania. W zależności od jakości i ilości powietrza odbywa się to na dwóch typach systemów oczyszczania.

Pierwszy z nich to instalacja LAV oparta na dwustopniowej dezodoryzacji powietrza. Powietrze doprowadzane jest rurociągiem do zbiornika wypełnionego złożem lawowym, gdzie poprzez zraszanie wodą związki odpowiedzialne za odory są absorbowane. Wstępnie podczyszczone powietrze przepływa przez złoże węgla aktywnego, gdzie zostaje pozbawione substancji zapachowych, a oczyszczone, obojętne dla środowiska powietrze usuwane jest do atmosfery.

Drugi z systemów oczyszczania to instalacja NOX. Proces polega na dwuetapowym traktowaniu powietrza – w pierwszej kolejności promieniami lamp UV, a następnie złożem katalitycznym z węgla aktywnego. Dzięki procesom fizyczno-chemicznym, powietrze opuszczające instalację jest pozbawione związków odorowych, głównie siarkowodoru, amoniaku i merkaptanów w ponad 95%

Projekt "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap", który realizują Wodociągi Białostockie, jest dotychczas największym z przedsięwzięć inwestycyjnych, przy których spółka korzystała z finansowego wsparcia UE. Ogólny koszt wynosi ponad 166 mln złotych, z czego prawie 64% stanowi refundacja Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

W ramach projektu zbudowano lub przebudowano część miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ogółem ponad 18 km kanalizacji sanitarnej i prawie 6 km sieci wodociągowej. Dzięki temu właściciele posesji, na których wcześniej nie było możliwości korzystania z bieżącej wody czy sprawnego, bezpiecznego dla środowiska odprowadzania ścieków, mogą podłączać się do nowo wybudowanych odcinków. 

Inwestycje były prowadzone również w obiektach Wodociągów Białostockich - oczyszczalni ścieków i wszystkich trzech stacjach uzdatniania wody. Ulepszony został system poboru i uzdatniania wody poprzez modernizację stawów infiltracyjnych na ujęciu w Wasilkowie, budowę trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze oraz utworzenie elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby Działu Produkcji Wody Jurowce. W samej Oczyszczalni Ścieków oddano do użytku dwa nowe bloki biologiczne, dzięki czemu wzrosła wydajność oczyszczania, a hermetyzacja wybranych obiektów ograniczyła obecność przykrych zapachów w powietrzu.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również