Nowa droga koło Choroszczy

To kolejna inwestycja z Funduszu Dróg Samorządowych. Trasa przebiegająca przez miejscowość Kościuki koło Choroszczy zyskała m.in. nową nawierzchnię i chodniki. Koszt to ponad 2,7 mln zł.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

W ramach projektu przebudowana została droga o długości 877 metrów, która przebiega przez obszary zabudowane wsi Kościuki w gminie Choroszcz. Droga miała różne rodzaje nawierzchni: żwirową oraz brukową. Oba odcinki charakteryzował bardzo zły stan techniczny, zmienna szerokość jezdni, brak właściwego odwodnienia, krzaki ograniczające widoczność.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 metrów, obustronne chodniki z kostki brukowej. Przebudowano skrzyżowanie, pobocza gruntowe oraz odwodnienie do ścieków z kostki kamiennej i dwoma odcinkami kanalizacji deszczowej.

Wartość inwestycji to ponad 2,7 mln zł, z czego ponad 1 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2019. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podczas otwarcia drogi podkreślał, że w całym województwie jest wielu chętnych do skorzystania z pieniędzy na przebudowę dróg.

- Pragnienie ze strony samorządów, aby poprawić stan drogownictwa lokalnego, jest ogromne. Potrzeby też są ogromne i mam nadzieję, że dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych te inwestycje będzie można systematycznie i sprawnie realizować - mówił na oficjalnym otwarciu drogi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W ramach naboru w 2019 roku w powiecie białostockim było realizowanych:

- 12 zadań powiatowych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 17 mln zł

- 39 zadań gminnych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 29 mln zł.

W ramach naboru w 2020 roku w powiecie białostockim będzie realizowanych:

- 22 zadania powiatowe na łączną kwotę dofinansowania w wysokości prawie 42 mln zł

- 25 zadań gminnych (12 gmin) na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 34 mln zł.

Galeria

Zobacz również