Niemówiący autysta obronił rozprawę doktorską na UwB

To wydarzenie jest spełnieniem moich marzeń - przyznaje doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Maciej Oksztulski. To pierwszy w Polsce niemówiący autysta, który obronił rozprawę doktorską.

Niemówiący autysta obronił rozprawę doktorską na UwB [fot. Uniwersytet w Białymstoku]

Niemówiący autysta obronił rozprawę doktorską na UwB [fot. Uniwersytet w Białymstoku]

- Przyznam, że na początku byłem sceptyczny i miałem wątpliwości, czy uda nam się sprawnie i skutecznie zorganizować procedurę doktorską Panu Maciejowi Oksztulskiemu. Uznałem jednak, że musimy spróbować. Niepełnosprawność nie może nikomu ograniczać szansy na rozwój. Jednocześnie zrobiliśmy wspólnie na Wydziale Prawa wszystko, aby sprawdzić, czy Pan Oksztulski zasługuje na stopień doktora nauk prawnych. Obrona rozprawy doktorskiej potwierdziła, że było warto. To sukces nie tylko Pana Oksztulskiego, ale wielu innych osób z nim związanych, także z Wydziału Prawa, na którym jest zatrudniony jako pracownik badawczy. Szczególne słowa uznania należą się panu prof. Maciejowi Perkowskiemu, który od samego początku wierzył w możliwości Pana Macieja Oksztulskiego - mówi prof. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Prof. Maciej Perkowski, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego UwB, był promotorem pracy doktorskiej mgr. Macieja Oksztulskiego pt. „Prawnomiędzynarodowe standardy prawa do nauki i ich praktyczna realizacja przez krajowe instytucje naukowe w odniesieniu do studentów ze spektrum autyzmu. Analiza porównawcza ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Stanów Zjednoczonych”.  Recenzentami zostali prof. Jacek Barcik z Uniwersytetu Śląskiego i prof. Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Publiczna obrona odbyła 21 grudnia 2021 r. Ze względu na pandemię i zgodnie z aktualnym zarządzeniem rektora UwB, została przeprowadzona w formie zdalnej. Przysłuchiwało się jej kilkadziesiąt osób. Maciej Oksztulski, który jest niemówiącym autystą, pisał zdania na klawiaturze, a syntezator mowy odczytywał ich treść. Tak odpowiadał m.in. na pytania, które pojawiły się w trakcie obrony. Zachowywał przy tym spokój i opanowanie, podobnie jak towarzysząca mu mama - Danuta Oksztulska, która jest asystentem doktoranta. Komisja doktorska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej.

- Tak, to wydarzenie jest spełnieniem moich marzeń! Czy jestem dumny? Raczej dowartościowany jako osoba ze spektrum autyzmu, której celem jest udzielanie wsparcia prawnego osobom ze spektrum autyzmu. Czy system wsparcia osób autystycznych dopuści do realizacji moich celów - zobaczymy - komentuje Maciej Oksztulski.

Zapewnia, że sama obrona nie wiązała się z wielkim stresem.

- Z tego co mi wiadomo, to rodzina, która uczestniczyła w wydarzeniu on-line jako goście, o wiele bardziej przeżywała moją obronę. Ja, podobnie jak mama, byłem raczej opanowany i skupiałem się na zadaniach. Chcę podkreślić, że cały etap przygotowań do egzaminów przed obroną oraz cykl egzaminów stanowi wyczyn na skalę światową. Wielka determinacja i nadzieja na lepsze jutro pomagają mi pokonywać trudności życiowe - opisuje doktorant.

Maciej Oksztulski ma 30 lat. Kiedy miał cztery lata zdiagnozowano go jako osobę autystyczną. Choć nie mówił, jego najbliżsi dostrzegli i postanowili rozwijać olbrzymi potencjał intelektualny Macieja. Jak mówią problemów było co nie miara, ale udało się je pokonać, dzięki wsparciu dobrych i mądrych ludzi.

- Zdaję sobie sprawę, że jestem pierwszą osobą niemówiącą ze spektrum autyzmu w Polsce (sądzę, że i na świecie), dla której przygotowano alternatywne formy egzaminu maturalnego. Dzięki temu w 2010 roku otrzymałem świadectwo dojrzałości - przypomina Maciej Oksztulski.

Studia na Uniwersytecie w Białymstoku rozpoczął 11 lat temu. Kierunek i uczelnia nie były przypadkowym wyborem. „Kierunek prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku był moim marzeniem - nie zamieniłbym go nigdy na żaden inny. Nawet mimo tego, że moje stosunki ze studentami były bardzo ograniczone ze względu na brak mowy czynnej” - tak Maciej Oksztulski uzasadniał wybór studiów w rozmowie, która ukazała się w ramach cyklu „Twarze UwB” na stronie internetowej uczelni.

- Pan Maciej Oksztulski swoją determinacją przetarł szlaki innym osobom, które bez względu na ograniczenia mogą walczyć o swoje marzenia. Dla naszego Wydziału możliwość zorganizowania poszczególnych etapów procedury doktorskiej Pana Oksztulskiego oznacza, że jesteśmy otwarci na każdego studenta, że potrafimy dostosowywać się do nowych, zmieniających się okoliczności i mamy ambicje kształtowania lepszej rzeczywistości dla każdego - podsumowuje dziekan Wydziału Prawa prof. Mariusz Popławski.

Źródło: UwB

Zobacz również