Nielegalny hazard i sterydy

Trzy nielegalne automaty do gier hazardowych oraz blisko 9 tys. tabletek z lekami zawierającymi sterydy i hormony zabezpieczyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z Łomży.

Nielegalne automaty do gier hazardowych /fot. Podlaska KAS/

Nielegalne automaty do gier hazardowych /fot. Podlaska KAS/

Funkcjonariusze łomżyńskiej KAS ustalili, że w jednym z lokali w Wysokiem Mazowieckiem urządzane są nielegalne gry hazardowe. Po wejściu do wcześniej wytypowanych pomieszczeń zabezpieczonych m.in. systemem selekcji klientów i monitoringiem funkcjonariusze znaleźli tam trzy nielegalne automaty do gier hazardowych.

Automaty zostały zajęte do sprawy karnej skarbowej. Oprócz sankcji karnych w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności, osoby urządzające tego typu nielegalne gry oraz posiadające automaty wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości 100 tys. złotych od każdego automatu.

Nielegalnie przesyłane leki funkcjonariusze KAS z Łomży zabezpieczyli natomiast podczas kontroli przesyłek w oddziale jednej z firm kurierskich. W paczce nadanej na południu Polski do odbiorcy z woj. podlaskiego kontrolujący znaleźli 8860 tabletek ze sterydami i hormonami. Ich wartość rynkowa została oszacowana na ponad 21 tys. złotych.

- Z uwagi na podejrzenie naruszenia przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczących wprowadzenia do obrotu preparatów medycznych bez stosownego zezwolenia, lekarstwa zostały zabezpieczone przez KAS do dalszego postępowania - informuje st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Zobacz również