Nie tylko zakaz odwiedzin. Kolejne obostrzenia w BCO

Wszystko w związku z koronawirusem. Szpital robi wszystko, by nie doszło do zakażeń wśród jego pacjentów.

Źródło: BCO

Źródło: BCO

Dlatego właśnie pojawił się kolejny komunikat dotyczący funkcjonowania placówki.

Z niepokojem śledzimy doniesienia o szerzącej się na świecie pandemii koronawirusa - pisze Magdalena Borkowska, dyrektorka BCO. - Mając na uwadze, że pacjent onkologiczny to pacjent z obniżoną odpornością, znajdujący się w grupie podwyższonego ryzyka od dnia 16.03.2020 ograniczamy dostęp do Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu, dlatego zdecydowanie reagujemy i do odwołania wprowadzamy zmiany.

Jak mówi dyrektor Borkowska, zwiększone zagrożenie infekcją COVID-19 dotyczy pacjentów onkologicznych - w trakcie lub po leczeniu. A dziennie, tylko w poradniach BCO przyjmowanych jest blisko 500 pacjentów. By ograniczyć liczbę osób przebywających w poradniach szpitala na teren budynków BCO, wstęp mają TYLKO pacjenci umówieni na wizytę - w uzasadnionych przypadkach pacjentowi może towarzyszyć maks. 1 osoba.

Otwarte są dwa wejścia: główne od ul. Warszawskiej oraz od ul. Ogrodowej w budynku H (dot. to pacjentów radioterapeutycznych, umówionych na badania PET/scyntygrafię). Przy wejściu, każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę i wypełni ankietę (wywiad epidemiologiczny).

Pracownicy BCO wchodzą TYLKO za okazaniem identyfikatora przez budynek D. Pozostałe wejścia na teren szpitala zostają zamknięte.

W BCO obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN na wszystkich oddziałach szpitalnych. Od 16.03.2020 zostają zamknięte wejścia na oddziały szpitala. Pacjenci z tych oddziałów opuszczają je TYLKO na zaplanowane zabiegi w towarzystwie personelu BCO.

- NIE WSTRZYMUJEMY udzielania porad, jednak przed pierwszorazową wizytą w szpitalu prosimy o kontakt pod numerem 85 6646 888 - mówi Magdalena Borkowska. - Zostaną Państwo połączeni z lekarzem dyżurującym, który po wstępnym wywiadzie zadecyduje o konieczności wizyty w poradni lub o możliwości przełożenia jej na inny termin. Pacjenci umówieni na wizyty kontrolne również proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod ww. numerem. W tym przypadku konsultacji udzieli Państwu lekarz prowadzący i to on podejmie ostateczną decyzję o ewentualnym odwołaniu wizyty - tłumaczy.

Pacjenci, którzy rozpoczęli napromienianie/radioterapię będą przyjmowani zgodnie z planem. Podobnie w przypadku osób, które otrzymują chemioterapię. - Pacjentów prosimy

o przychodzenie do przychodni na wyznaczoną godzinę, którą mają Państwo w karcie pacjenta. Przypominamy, że telefonicznie mogą Państwo uzyskać e-receptę, czy też e-zwolnienie - mówi dyrektor Borkowska.

Osoby, u których występują objawy grypowe (gorączka, bóle kostno-mięśniowe, kaszel, duszność) lub osoby z dodatnim wywiadem epidemiologicznym proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod ww. numerem przed wizytą w przychodni i nieprzychodzenie na wizytę do przychodni, oraz postępowanie w takim przypadku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zobacz również