Naukowcy z naszej Politechniki w komitetach PAN

Polska Akademia Nauk wybrała nowy skład swoich komitetów naukowych na kadencję 2020-2023. Po raz pierwszy wybory prowadzone były drogą elektroniczną. Głosowanie online trwało od jesieni 2019 roku i zakończyło się 13 stycznia 2020 r.

Źródło: Politechnika Białostocka (Paweł Tadejko)

Źródło: Politechnika Białostocka (Paweł Tadejko)

Uprawnionych do głosowania było ponad 30 tysięcy naukowców z całego kraju - nie tylko związanych z PAN, wybierali także przedstawiciele uczelni czy instytutów badawczych. Warunkiem było posiadanie tytułu naukowego doktora habilitowanego lub profesora.

Komitety naukowe PAN pełnią ważną funkcję doradczą i opiniodawczą. Ich podstawowym zadaniem jest oddziaływanie na rozwój danej dyscypliny naukowej, integrowanie ośrodków i środowisk naukowych oraz rozwiązywanie określonej problematyki naukowej. Komitety naukowe PAN opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej. Opiniują akty prawne dotyczące nauki i kształcenia.

Zgodnie z zsumowanymi wynikami aż piętnaścioro pracowników Politechniki Białostockiej znalazło się w składach dziesięciu komitetów PAN.

Do prac w komitetach naukowych Polskiej Akademii Nauk wybrani zostali następujący pracownicy Politechniki Białostockiej:

- do Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN: dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz, prof. PB,

- do Komitetu Automatyki i Robotyki PAN: dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. PB; dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB,

- do Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN: dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB; dr hab. inż. Jolanta Pauk, prof. PB,

- do Komitetu Elektrotechniki PAN: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski,

- do Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN: dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB,

-  do Komitetu Inżynierii Produkcji PAN: dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB; prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko,

- do Komitetu Inżynierii Środowiska PAN: dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, prof. PB; dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz, prof. PB; prof. dr hab. inż. Józefa Wiater,

- do Komitetu Mechaniki PAN: prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn,

- do Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN: dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska, prof. PB,

-  do Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN: prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz.

Zobacz również