Naukowcy Uniwersytetu w Białymstoku "wypromowani"

To było prawdziwe święto nauki. 45 osób odebrało wczoraj (6.04) dyplomy i złożyło ślubowanie podczas uroczystości promocyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani zakończyli ważny etap w edukacji, ale na tym nie poprzestaną.

Promocje habilitacyjne i doktorskie na UwB [fot. Uniwersytet w Białymstoku]

Promocje habilitacyjne i doktorskie na UwB [fot. Uniwersytet w Białymstoku]

- Promocje doktorskie i habilitacyjne są pokazem siły naukowej uniwersytetu. Awanse zawodowe, kolejne stopnie i tytuły są konsekwencją naszej ciężkiej naukowej pracy. To jest ta nagroda, którą Państwo uzyskują po wielu, wielu latach spędzonych przy książkach, w laboratoriach i w innych miejscach, które z punku widzenia Państwa pracy są ważne - mówił prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Największa podlaska uczelnia ma uprawnienia do habilitowania w 7 dyscyplinach (nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, ekonomia i finanse, historia, pedagogika, nauki prawne). Uczelnia może też doktoryzować w zakresie 11 dyscyplin (ekonomii i finansów, nauk prawnych, pedagogiki, historii, nauk socjologicznych, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk fizycznych, nauk biologicznych, nauk chemicznych oraz filozofii).

- Jesteśmy ambasadorami nauki, wiedzy i prawdy. W świecie, w którym zachodzą coraz szybsze zmiany, w którym ludzie coraz częściej nie potrafią odróżnić faktów od fałszywych informacji, jest niezwykle ważne byśmy używali naszego głosu. Jest nasz przywilej, ale także obowiązek - dodała dr Ewelina Feldman-Kołodziejuk z Wydziału Filologicznego UwB.

Podczas wczorajszej (7.04) uroczyście nadano 7 stopni doktora habilitowanego i 38 stopni doktora. W sumie awans naukowy uzyskało na największej podlaskiej uczelni 45 osób. Spośród osób, które uzyskały awans naukowy, tylko niespełna połowa to zatrudnieni tu nauczyciele akademiccy. To pokazuje, jak wiele osób spoza UwB wybiera największą podlaską uczelnię na miejsce swoich naukowych awansów.

Szczegóły dot. uroczystości są na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Zobacz również