Nauka zawodu z unijnym wsparciem. Są jeszcze miejsca

Nowy kierunek powstał w ramach unijnego projektu "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji".

Mimo utrudnień, związanych z pandemią, wspierany przez Urząd Miejski w Białymstoku projekt jest konsekwentnie realizowany - kilka miesięcy temu zakończyła się przebudowa i modernizacja bazy dydaktycznej w ZSZ nr 2. W ramach inwestycji powstały też, dostosowane do potrzeb kształcenia pracownie, które w najbliższym czasie zostaną wyposażone w pomoce naukowe i nowoczesny sprzęt, do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Obecnie trwa przetarg na zakup maszyn - wysokiej klasy wtryskarek, formiarek oraz sprzętu niezbędnego do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. A wszystko po to, by podnieść poziom kształcenia i stworzyć młodym ludziom komfortowe warunki do zdobywania zawodu "Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych". Jak się okazuje jest to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na podlaskim rynku pracy.

Zawód z przyszłością

- Podlasie stało się swoistym zagłębiem przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych - zarówno dużych, takich jak patron klasy firma KAN, jak i mniejszych zakładów, zlokalizowanych w całym województwie - mówi Wiesław Kalinowski, kierownik kształcenia praktycznego w ZSZ nr 2. - Obserwuję naprawdę duże zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów, otrzymuję mnóstwo zapytań od pracodawców z różnych rejonów Podlasia o uczniów, których można byłoby skierować na praktyki. To obecnie zawód na topie.

Trwa rekrutacja

I jest ciągle szansa na naukę tego zawodu - obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca do kolejnej już klasy patronackiej firmy KAN. Jak uważa Wiesław Kalinowski - zalety współpracy z klasą patronacką trudno przecenić. To połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy. Korzyść czerpie przede wszystkim uczeń, jak i rozwijająca się szkoła. Uczniowie współpracują ze specjalistami, obsługują nowoczesny sprzęt i nabierają zawodowego obycia.

- To bezcenny kapitał, który pozwoli im na bezpośrednie przejście z etapu edukacji do pierwszej pracy - mówi Wiesław Kalinowski. - Uczą się zawodowej odpowiedzialności, a zapewnione zatrudnienie motywuje ich do nauki, także tej teoretycznej. Przygotowana grupa absolwentów to gotowy zespół pracowników, który może dalej rozwijać swoje kompetencje w macierzystej firmie. Dzięki takiej współpracy firma zyskuje sprawdzony i zgrany zespół, a uczniowie mają gwarantowane zatrudnienie.

Praktyczna nauka

Pierwsze zajęcia praktyczne w firmie KAN ruszyły w lutym tego roku; z powodu epidemii jednak zostały przerwane. Od września praktyczna nauka w klasie będzie realizowana przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wieloletnich pracowników firmy KAN. Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną, przez pierwsze dwa miesiące roku zajęcia te będą odbywały się poza zakładem pracy, w pracowniach szkoły z wykorzystaniem mniejszych urządzeń peryferyjnych. A jeśli sytuacja na to pozwoli, od listopada będą one kontynuowane już na halach KAN.

Nie tylko praca

Prócz praktycznej wiedzy, KAN ? jako patron - gwarantuje uczniom m.in. bardzo atrakcyjny system stypendialny, a absolwenci klasy, po trzyletnim okresie nauki, mają zapewnione miejsca pracy. Mogą też kontynuować edukację w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, podnosząc swe kwalifikacje do poziomu technikum i dalsze wykształcenie wyższe na studiach technicznych.

Nowy kierunek powstał w Branżowej Szkole I st. nr 9, wchodzącej w skład ZSZ Nr 2 w Białymstoku.

Patronat nad klasą objęła spółka KAN - białostocki producent instalacji wodnych i grzewczych. 

Zobacz również