Nasi funkcyjni w polskim parlamencie

Pierwsze posiedzenia obu izb polskiego parlamentu przyniosły pierwsze rozstrzygnięcia personalne dotyczące obsady najważniejszych stanowisk. Marszałek Sejmu, marszałek Senatu, członkowie prezydium Izb. Wśród tych wybranych osób”funkcyjnych znaleźli się parlamentarzyści wybrani w naszym regionie, w województwie podlaskim. 

Obrady Sejmu RP X kadencji [fot. Kancelaria Sejmu]

Obrady Sejmu RP X kadencji [fot. Kancelaria Sejmu]

Najważniejsza w Sejmie funkcja – marszałka przypadła w udziale liderowi listy poselskiej Trzeciej Drogi – Szymonowi Hołowni. Hołownia uzyskał w okręgu nr 24 (województwo podlaskie) 79951  głosów, czyli największa lczbę głosów spośród wszystkich kandydatów startujących w Podlaskiem w wyborach. 

Szymon Hołownia zostały wybrany na marszałka Sejmu głosami 265 posłów – wszystkich poza członkami klubu PiS. Na Hołownię głosowali także posłowie Konfederacji Wolność i Niepodległość. 

Spośród wybranych do prezydium Sejmu marszałka i wicemarszałków – w sumie pięciorga posłów nasz okręg ma najsilniejszą reprezentację – jest w nim dwóch posłów wybranych przez mieszkańców województwa podlaskiego: Szymon Hołownia oraz Krzysztof Bosak. 

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia prowadzi obrady [fot. Kancelaria Sejmu RP] 

Krzysztofa Bosaka należącego do 18-osobowego klubu Konfederacji wybrało na wicemarszałka 272 posłów: za głosowali posłowie PiS w liczbie 189, posłowie PL2050 – 33 oraz PSL – 32 i oczywiście Konfederacji – 18; przeciw było 26 posłów Nowej Lewicy i jeden poseł KO (Franciszek Sterczewski), a 153 posłów KO wstrzymało się od głosu. 

Sejm wybrał też posła PiS z naszego okręgu wyborczego Sebastiana Łukaszewicza na sekretarza Sejmu. Poseł Łukaszewicz znalazł się w gronie 20 sekretarzy Sejmu wybranych większością 457 głosów. W tym gronie jest po ośmioro posłów PiS i KO oraz po jednym pośle z Konfederacji, PSL, PL2050 i Lewicy. 

Sekretarz w Sejmie to poseł wykonujący czynności pomocnicze w zakresie kierowania obradami Sejmu przez marszałka. Ma on m.in. wspierać marszałka lub wicemarszałka Sejmu w kierowaniu obradami, prowadzić protokoły i listę mówców czy listę posłów zamierzających zadać pytanie. 

Także w Senacie RP parlamentarzyści wybrani w okręgach obejmujących województwo podlaskie objęli funkcje prezydialne. Maciej Żywno z Polski 2050 Szymona Hołowni startujący w wyborach z list tzw. paktu senackiego został wybrany na wicemarszałka Senatu. Żeby móc wybrać Macieja Żywno, senatorowie musieli zmienić regulamin Senatu, tak, by Izba miała pięcioro wicemarszałków. Dopiero wtedy odbyło się głosowanie w sprawie kandydatury zgłoszonej przez Polskę 2050 – Macieja Żywny. Za głosowało 70 senatorów; jeden był przeciw (Janina Sagatowska z PiS), wstrzymało się 21 senatorów z klubu PiS (w tej liczbie dwoje senatorów wybranych w województwie podlaskim – Anna Bogucka i Marek Komorowski). 

Przed parlamentarzystami teraz czas wyboru komisji, w jakich podejmą pracę. Na decyzję w tej sprawie posłowie mają czas do następnego posiedzenia Sejmu i Senatu. 

Zobacz również