Najnowsze standardy w sieci kanalizacyjnej

Wśród zadań objętych współfinansowanym przez Unię Europejską projektem Wodociągów Białostockich pt. ,"Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap" znajdują się też takie, które nie są związane z pracami budowlanymi na miejskiej sieci wod.-kan. czy na obiektach Spółki. Dotyczą one dwóch nowych, zakupionych w 2019 roku, pojazdów do działań w zakresie eksploatacji oraz monitorowania i diagnostyki sieci kanalizacyjnej.

/foto. Wodociągi Białostockie/

/foto. Wodociągi Białostockie/

Od maja br. kanały na terenie Białegostoku i gminy Wasilków (obszar działalności Wodociągów Białostockich) monitoruje "kamerowóz" z zabudową inspekcyjną Rausch na samochodzie Renault. Wyprodukowany według najnowszych standardów samochód z samobieżną kamerą TV i pełnym wyposażeniem do monitoringu kanalizacji sanitarnej pozwala specjalistom z Działu Technicznego na prowadzenie pełnego zakresu pomiarów, sprawdzenie ciągłości przepływu ścieków, określenie zaleceń eksploatacyjnych dla Działu Sieci Kanalizacyjnej, ocenę wizualną kanałów, precyzyjne lokalizowanie uszkodzeń oraz nielegalnych podłączeń do sieci, a także cyfrową rejestrację i archiwizację uzyskanych danych.

Taka dokładna inspekcja nie tylko pozwala na dokumentowanie stanu, w jakim sieć faktycznie się znajduje, czy kontrolę poprawności istniejących podłączeń kanalizacyjnych (np. przy inwentaryzacji można sprawdzić, czy ilość zgłoszonych podłączeń na danej ulicy zgadza się z rzeczywistością). Jest ona też nieodzownym elementem procesu odbioru technicznego nowo wybudowanych odcinków kanalizacji.

Inspekcja TV kanału sanitarnego w ulicy Ciołkowskiego przy użyciu nowo zakupionego pojazdu

We wrześniu bazę pojazdów, które w Wodociągach Białostockich służą do czyszczenia kanałów powiększył samochód specjalny najnowszej generacji. Ciężarówka marki MAN z nadbudową ciśnieniowo-ssącą KAISER ECO 3.0 posiada system recyklingu, zapewniający odzysk wody ­podczas czyszczenia. Wtłaczana pod dużym ciśnieniem do kanału woda jest wraz z zanieczyszczeniami wysysana przez podciśnienie do zbiornika. Tam następuje odseparowanie zanieczyszczeń i odzysk wody do ponownego jej wykorzystania. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności przerywania czyszczenia kanałów, aby opróżnić zbiornik z nieczystościami w punkcie zlewnym na oczyszczalni i ponownie napełnić go wodą czystą. W efekcie prace eksploatacyjno-konserwacyjne na sieci kanalizacyjnej zostały usprawnione i skrócone. W porównaniu z samochodami bez systemu odzysku ważny jest też fakt ograniczenia zużycia wody wodociągowej.

KAISER ECO 3.0 czyści komorę na jednym z głównych kanałów (kolektorów) sanitarnych

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działa Inspekcja TV kanału sanitarnego w ulicy Ciołkowskiego przy użyciu nowo zakupionego pojazdu.

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zobacz również