Najmłodsi uczniowie wracają na lekcje do szkół

Ponad 32,5 tys. uczniów najmłodszych klas podstawówki (klasy I-III) w województwie podlaskim w poniedziałek (18.01) wraca do szkół. Nie wracają jednak do normalnej szkoły sprzed pandemii. Lekcje mają być tak zorganizowane, by zminimalizować kontaktowanie się ze sobą uczniów różnych klas.

Dzieci wracają do szkół, ale lekcje nie będą takie jak kiedyś /fot. pixabay.com/

Dzieci wracają do szkół, ale lekcje nie będą takie jak kiedyś /fot. pixabay.com/

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla szkół. Wynika z nich, że jedna klasa uczniów ma mieć lekcje tylko w jednej, wyznaczonej na stałe sali. Nauczyciele uczący w jednej klasie nie powinni mieć lekcji stacjonarnych w innych klasach. 

Lekcje należy zorganizować w taki sposób, by każda grupa uczniów w czasie przebywania w szkole nie miała możliwości lub miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się wietrzenie sal i pomieszczeń w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć oraz częste mycie rąk.

W ostatnim tygodniu ferii zimowych nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i specjalnych oraz inni pracownicy oświaty, którzy wracają do szkół mieli przeprowadzone badania na obecność SARS-CoV-2. Były bezpłatne i dobrowolne.

W Podlaskiem w najmłodszych klasach podstawówek uczy blisko pięć tysięcy nauczycieli. Ponad tysiące z nich zgłosiło chęć do przeprowadzanych w ostatnich dniach testów na obecność koronawirusa. Kuratorium nie ma jeszcze informacji o wynikach tych testów.

W Białymstoku na przykład nie wszyscy przebadani nauczyciele znają już wynik swoich testów. Kamila Bogacewicz z departamentu komunikacji społecznej urzędu miejskiego zastrzega, że z tego powodu w poniedziałek w szkołach może zabraknąć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto dyrektorzy szkół zgłaszają obawy związane z organizacją nauczania, gdyby się okazało, że ktoś z kadry pedagogicznej dostanie pozytywny wynik testu na koronawirusa.

W Białymstoku na lekcje do szkół wraca ponad 8,1 tys. uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczy ich około tysiąca nauczycieli. 

Za przygotowanie szkół do powrotu do zajęć stacjonarnych odpowiedzialni są dyrektorzy placówek, we współpracy z organami prowadzącymi - starostami, wójtami gmin, prezydentami i burmistrzami miast.

Zobacz również