Nagrodzone prace magisterskie absolwentek Uniwersytetu w Białymstoku

Prace magisterskie dwóch absolwentek Uniwersytetu w Białymstoku zostały docenione. Zdobyły wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. dra Jana Zygmunta Robla za rok akademicki 2019/2020 przyznawaną przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku /fot. archiwum Bia24/

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku /fot. archiwum Bia24/

Kapituła wyróżniła pracę Kingi Rejmer, absolwentki kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa, pt. "Analiza organicznych i nieorganicznych materiałów malarskich metodami spektroskopii oscylacyjnej" obronioną na Wydziale Chemii UwB, a napisaną pod kierunkiem dr hab. Aliny T. Dubis i dr Ewy Cieszyńskiej.

Wyróżnienie zdobyła także praca absolwentki prawa Adriany Kuligowskiej pt. "Zgwałcenie osoby najbliższej jako przykład typu kwalifikowanego przestępstwa", która została obroniona na Wydziale Prawa UwB, a jej promotorem był dr hab. Wojciech Filipkowski.

Jak można przeczytać na stronie Instytutu, Nagroda imienia dra Jana Zygmunta Robla została ustanowiona w 1992 r. Jej celem jest popularyzacja nauk sądowych, szczególnie zagadnień współczesnej kryminalistyki, chemii, toksykologii, biologii, genetyki, psychiatrii i psychologii sądowej, a także rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych oraz promocji autorów najciekawszych prac z tych dyscyplin. 

Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, licencjacką lub dyplomową w dziedzinie nauk sądowych. W tym roku kapituła doceniła łącznie cztery prace - jedną doktorską i trzy magisterskie. 

Zobacz również