Nagroda Kazaneckiego. Kto otrzymał nagrodę literacką za 2023 rok?

Mikołaj Grynberg, Justyna Kulikowska i Joanna Łępicka – nagrodzeni. W piątek (22 marca) w klubie Fama prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył 33. Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Wyłonieni zostali laureaci w dwóch kategoriach – najlepsza książka roku oraz najlepszy debiut poetycki. 

[fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok]

[fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok]

Prezydent Miasta Białegostoku, uwzględniając opinię kapituły, przyznał nagrodę literacką za 2023 rok.

Kto został laureatem?

1. w kategorii najlepsza książka roku:
–  Mikołaj Grynberg – za książkę „Jezus umarł w Polsce” – za umiejętność prowadzenia rozmowy o kryzysie na granicy (wysokość nagrody: 25 tys. zł),
– Justyna Kulikowska – za tom poetycki „Obóz zabaw” – za stale rosnącą świadomość literacką (nagroda: 25 tys. zł).

2. w kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku:
– Joanna Łępicka – za tom poetycki „Zeszyt ćwiczeń” – za niezwykłą świeżość i swobodę poetyckich ćwiczeń (nagroda: 15 tys. zł).

Nagrodzony Mikołaj Grynberg [fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok]

– Chciałbym złożyć serdeczne gratulacje laureatom naszej białostockiej nagrody. Chcę też pogratulować wszystkim autorom, których publikacje wzięły udział w tej literackiej rywalizacji – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Białostocka nagroda literacka jest jednym z najstarszych wyróżnień tego typu w naszym kraju. Od ponad trzydziestu lat wspieramy w ten sposób rozwój literatury i poezji, odkrywamy wyjątkowe talenty i otwieramy im drogę do dalszej kariery. Jednocześnie dbamy także o promocję twórczości naszego artysty Wiesława Kazaneckiego.

Ponad 70 propozycji

Do 33. nagrody literackiej wpłynęło łącznie ponad 70 propozycji. W kategorii najlepsza książka roku nominowano pięcioro autorów („Jezus umarł w Polsce” – Mikołaj Grynberg, „Obóz zabaw” – Justyna Kulikowska, „Sejpak” – Elżbieta Michalska, Katarzyna Ewa Zdanowicz, „Festiwal” – Jacek Świdziński), a w kategorii poetycki debiut roku – troje („fuzja bordo” – Karolina Kapusta, „Zeszyt ćwiczeń” – Joanna Łępicka, „Potrzebne źródła” – Mateusz Szymczyk). 

Kapituła obradowała w składzie: Dawid Bujno – przewodniczący, Marek Kochanowski, Marta Koronkiewicz-Kaczmarska, Zofia Król, Piotr Paziński, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska oraz Danuta Anna Pieciul – sekretarz. 

Uroczyste ogłoszenie laureatów odbyło się w piątek, 22 marca, w klubie Fama przy ul. Legionowej. Po raz pierwszy Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku przyznano w 1992 roku.

Źródło: UM Białystok

 

Zobacz również