Nabór wniosków do nagrody artystycznej

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2023 r. Co roku nagroda przyznawana jest twórcom i animatorom, których działalność przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa, edukacji kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Nagroda artystyczna przyznawana jest w czterech kategoriach:

- artystycznej - za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr,

- organizatorskiej - za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,

- ochrony dziedzictwa - za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym,

- upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej - za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski - zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem "Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku") należy kierować na adres Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Termin upływa 2 stycznia 2024 r.

Wnioski mogą składać:

- dotychczasowi laureaci nagrody artystycznej,

- stowarzyszenia twórcze i kulturalne,

- jednostki oświatowe, instytucje kultury,

- redakcje środków masowego przekazu,

- inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,

- organy administracji publicznej,

- mieszkańcy województwa podlaskiego.

Laureatami poprzedniej nagrody artystycznej byli: rzeźbiarz Stanisław Ostaszewski, fotografka i fotoreporterka prasowa Agnieszka Sadowska-Mazurek oraz aktorka i piosenkarka Monika Dryl.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również