Na utworzenie i wyposażenie neurologii. Szpital w Zambrowie ma na to kolejny milion

Kolejny milion zł (w sumie na ten cel jest już przyznanych 8 mln zł) otrzymał Szpital Powiatowy w Zambrowie. To pieniądze na utworzenie i wyposażenie oddziału neurologii i poradni neurologicznej w tym szpitalu. Nowy oddział i poradnia będą gotowe w połowie 2023 r.

fot. Mateusz Duchnowski (UMWP)

fot. Mateusz Duchnowski (UMWP)

Dotacja z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów pomoże sfinansować wkład własny w projekcie dotyczącym utworzenia i doposażenia oddziału neurologii w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. Umowę o przyznanie wsparcia podpisali w poniedziałek (31.05) Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego oraz przedstawiciele powiatu zambrowskiego: starosta Stanisław Władysław Ożlański i Sebastian Orłowski, członek zarządu.

Nowy oddział i poradnia będą gotowe w połowie 2023 r.

Szpital Powiatowy w Zambrowie otrzymał już 8 mln zł z funduszy unijnych na utworzenie i doposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej. W ramach projektu powstanie także poradnia neurologiczna.

Biorący udział w spotkaniu Bogusław Dębski, prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie i przewodniczący sejmiku województwa, podkreślił, że inwestycja ma charakter ponadlokalny.

- Jest to zadanie ponadlokalne, zadanie wojewódzkie, realizujące bardzo ważne potrzeby, które zostały określone w wojewódzkich mapach potrzeb zdrowotnych. Jest to zadanie trudne, ale dzięki współpracy możliwe do wykonania - mówi Bogusław Dębski.

Milion z budżetu województwa, w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, ma uzupełnić wkład własny niezbędny przy realizacji unijnego projektu. Powiat Zambrowski sfinansuje w tym zakresie wydatki w kwocie ponad 400 tys. zł.

Budżet projektu obejmuje zarówno zadania związane z pracami budowlanymi, jak również z zakupem wyposażenia medycznego, systemu informatycznego i sprzętu komputerowego. Realizacja całego projektu to koszt ponad 10 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane z funduszy europejskich sięga 8 mln zł.

Zobacz również