Na oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Dofinansowanie dla Michałowa

Blisko 2 mln zł dofinansowania dostała gmina Michałowo na oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. To dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Źródło: Wrota Podlasia

Źródło: Wrota Podlasia

- Te pieniądze przeznaczymy na budowę hydrofornii w Bondarach i Szymkach - mówi Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.

W sumie przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Michałowa ma kosztować nieco ponad 3,9 mln.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pokryje połowę - dokładnie 1 999 776 zł.

W czwartek, 30 stycznia Marek Nazarko, burmistrz Michałowa odebrał od marszałka województwa Artura Kosickiego i pozostałych Członków Zarządu Województwa Podlaskiego symboliczny czek na to dofinansowanie.

Poza gminą Michałowo (która otrzymała najwyższe dofinansowanie) czeki otrzymali też włodarze 14 innych podlaskich gmin: Perlejwo, Przytuły, Dobrzyniewo Duże, Nowogród, Filipów, Goniądz, Miastkowo, Narew, Drohiczyn, Suchowola, Choroszcz, Przerośl oraz Grajewo. Jedno przedsięwzięcie zrealizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka.

Urząd Gminy Michałowo

Łączna kwota dofinansowania dla 15 gmin to ponad 15 mln zł, dzięki czemu powstaną inwestycje o wartości ponad 26,7 mln zł.

Jak podkreślił Artur Kosicki, była to już druga tura przyznania tych dofinansowań.

- W ubiegłym roku już rozstrzygnęliśmy konkurs na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Wówczas na 23 wnioski przyznaliśmy 30 mln zł dofinansowania. Ponieważ jednak pozytywnie ocenionych wniosków było o 15 więcej, to obiecaliśmy zwiększyć alokacje w tym programie. Dzięki pieniądzom z Ministerstwa Rolnictwa to się udało i dzisiaj możemy przekazać czeki - podkreślał marszałek.

Nabór wniosków odbywał się w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu: gospodarka wodno-ściekowa trwał od 17 czerwca do 9 sierpnia 2019 r. 

Zobacz również