Na nową stołówkę i aulę w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Do czterech i pół miliona złotych samorządu Białegostoku rząd dołożył prawie drugie tyle promesy z rezerwy budżetowej. Razem wystarczy na budowę nowej stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku. – Inwestycja pozwoli nam rozwinąć skrzydła przy organizacji wielu wydarzeń – mówił dyrektor placówki Dariusz Bossowski, odbierając w poniedziałek (21.11) symboliczny czek rządowego dofinansowania od wojewody Bohdana Paszkowskiego.

Przekazanie promesy na budowę stołówki i auli w II LO w Białymstoku [fot. PUW]

Przekazanie promesy na budowę stołówki i auli w II LO w Białymstoku [fot. PUW]

4,3 mln zł (do wydania w przyszłym roku) przyznał Minister Finansów na wniosek wojewody podlaskiego. To promesa z rezerwy celowej budżetu państwa. Dzięki tej dotacji samorząd Białegostoku zrealizuje na budowę stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku. 

– To odpowiedź na nasze ogromne potrzeby. Mamy 1000 uczniów w szkole, teraz żywimy około 270 uczniów w salach lekcyjnych. Nowa aula pozwoli nam natomiast rozwinąć skrzydła przy organizacji wielu wydarzeń – mówił dyrektor placówki Dariusz Bossowski.

– Inwestycję dofinansuje też samorząd – Miasto Białystok przeznaczy na ten cel ponad 4,5 mln zł i możemy mieć pewność, że stołówka z aulą powstaną. Mam nadzieję, że w przetargu znajdzie się rzetelny wykonawca – mówił podczas przekazania promesy senator Mariusz Gromko. Przedstawicieli władz Białegostoku nie było na uroczystości. 

Promesa przyznana przez Ministra Finansów na wniosek wojewody podlaskiego, o co zabiegał dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, w którego skład wchodzą II LO i Szkoła Podstawowa nr 53, jest przeznaczona na budowę budynku stołówki z aulą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, pomieszczeniami dydaktycznymi, windą, drogą dojazdową, parkingami, zielenią oraz małą architekturą. Jest konkretne miejsce – to północna część szkolnej działki. Stołówka będzie połączona łącznikiem z budynkiem sali gimnastycznej.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że zgodnie z harmonogramem inwestycja powinna się zakończyć w listopadzie przyszłego roku.

- Zarówno II Liceum, jak i Szkoła Podstawowa, prowadzą działalność wykraczającą poza ramy oświatowe. Nowa aula będzie służyć nie tylko społeczności szkolnej, ale pozwoli jej otworzyć się na organizację wydarzeń o szerszym zasięgu. Do tego niemal 50% uczniów II LO dojeżdża do szkoły spoza Białegostoku i powinno mieć zagwarantowany jeden ciepły posiłek, co w obecnych warunkach jest dość utrudnione – wyjaśniał wojewoda.

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski przypomniał, że najczęściej w kontekście szkół i placówek oświatowych mówi się o subwencji oświatowej, która co roku przekazywana jest samorządom jako wsparcie przy prowadzeniu placówek. Podkreślił, że gminy i powiaty korzystają także z licznych programów rządowych, jak np. Posiłek w domu i w szkole czy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Tym razem pojawiła się możliwość dofinansowania inwestycji.

– Jakiś czas temu mieliśmy pieniądze na współfinansowanie budowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, dziś mamy okazję poinformować o tym, że ponad 4 mln zł z budżetu państwa trafią do jednego z najlepszych liceów nie tylko w województwie, ale i w Polsce – II Liceum w Białymstoku na inwestycje – mówił Dariusz Piontkowski.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Zobacz również