Na integrację białostoczan i uchodźców z Ukrainy

"Wspólnie w Białymstoku". Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ma wyłonić 15 projektów o wartości 5 tys. zł każdy, których zadaniem będzie integracja mieszkańców z uchodźcami z Ukrainy.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Działania białostoczan i uchodźców w wybranej formie i w wybranym zakresie tematycznym w sferze kultury, sportu, spraw społecznych czy ekologii będą realizowane w drugiej połowie tego roku. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w otwartym konkursie wyłoni 15 projektów o wartości do 5 tys. zł każdy na inicjatywy, które poprzez wspólne działania będą budować więzi między mieszkańcami i uchodźcami, a w efekcie rozwijać postawy szacunku, akceptacji i tolerancji. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty na działania integracyjne od 15 czerwca do 10 lipca. Środki pochodzą z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Program regrantingowy jest realizowany przez Miasto Białystok po raz piąty. Całkowita kwota zadania wynosi 100 tys. zł. Kwota 25 tys. zł jest przeznaczona na działania operatora projektu, a kwota 75 tys. zł - na finansowanie tzw. mikrograntów, które zostaną wyłonione przez operatora w konkursie. Wszystkie propozycje działań będą nieodpłatne dla uczestników.

- Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w tym naborze, aby w Białymstoku mogły być realizowane najlepsze projekty – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. - W ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi będziemy podejmować działania na rzecz białostoczan oraz uchodźców, którzy stali się już mieszkańcami Białegostoku.

W ubiegłym roku podobne działania zostały zrealizowane pod hasłem "Razem w Białymstoku". Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Fundacja Dialog - operator projektu otrzymał od Miasta 39 tys. zł, aby w formie otwartego konkursu przekazać innym organizacjom pozarządowym na działania integracyjne.

Łącznie sfinansowano 13 działań o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym i edukacyjnym o wartości 3 tys. zł każdy. Uczestnicy projektów integrowali się przez podjęcie wspólnej aktywności w różnych sferach tematycznych. Wszystkie propozycje były nieodpłatne dla uczestników. W przedsięwzięciach wzięło udział łącznie prawie 600 mieszkańców i uchodźców.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również