"Na granicy"... pandemii. Nowy konkurs PIK

Na granicy to nowy, literacko-plastyczny konkurs PIK, dotyczący życia w czasie w pandemii.

Źródło: PIK

Źródło: PIK

To propozycja, by przelać na papier wszystko to, co pojawiło się w duszy w ciągu ostatnich miesięcy. Ten czas - czas pod znakiem pandemii Covid-19 - był i nadal jest bardzo trudny. Dla niektórych być może nie do zniesienia.

Stąd nazwa - Na granicy. Wiele osób znalazło się na granicy wytrzymałości, może na granicy lęku, strachu? o wszystko - o zdrowie, życie, bliskich, o pracę, środki do życia. Być może ktoś znalazł się na granicy wiary w ludzi, na granicy życzliwości, solidarności. A może niektórzy przekroczyli już granicę paniki? Bardzo prawdopodobne, że dla niektórych życie stanęło na granicy absurdu. Konieczne stało się wyjście ze stref komfortu, z bezpiecznej codzienności i dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

Podlaski Instytut Kultury proponuje dwie kategorie konkursowe - literacką i plastyczną, esej lub obraz. Esej - bo to forma, która wymyka się sztywnym definicjom i daje ogromne możliwości przekazania emocji, przemyśleń, refleksji. Powinien to być esej publicystyczny, w którym punktem wyjścia jest społeczna lub indywidualna codzienność w czasach koronawirusa. Ważne, by to były własne przemyślenia, własne refleksje i własne najbardziej osobiste emocje.

Druga propozycja to obraz - rysunek lub grafika, które będą ilustracją zdarzeń, myśli i emocji. To jakby stopklatka wyjęta z całego ciągu osobistych doświadczeń, które miały miejsce w okresie odosobnienia i także obecnie, w czasie obostrzeń społecznych. Obraz nie opowie wszystkiego, ale dzięki artystycznej ekspresji może w mocny sposób przekazać to co najważniejsze - stan duszy.

Najlepsze prace - i te literackie i plastyczne - zostaną opublikowane w e-wydawnictwie pt. Na granicy. Rysunki i grafika będą stanowiły ilustracje do zbioru esejów. A cała publikacja pokaże, co czujemy i co myślimy, gdy stajemy na granicy naszego dotychczasowego, znajomego, poukładanego i bezpiecznego świata.

Kontakt: nagranicy@pikpodlaskie.pl

Regulamin i karta zgłoszenia: www.pikpodlaskie.pl

Zobacz również