Muzeum Pamięci Sybiru na pomoc ukraińskim muzeom

Muzeum Pamięci Sybiru z innymi polskimi muzeami organizuje Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy. Do jego zadań będzie należało m.in. wsparcie ukraińskich muzeów i instytucji kultury w zabezpieczaniu i ukrywaniu zabytków oraz pamiątek kultury.

Muzeum Pamięci Sybiru [fot. Muzeum Pamięci Sybiru]

Muzeum Pamięci Sybiru [fot. Muzeum Pamięci Sybiru]

– Polska jak żaden inny kraj ma świadomość, czym wojna kończy się dla narodowego dziedzictwa:  zabytków, zbiorów muzealnych i bibliotecznych – mówi dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. W czasie II wojny światowej jako naród straciliśmy – w wyniku zniszczeń i grabieży – bezcenne skarby naszej kultury, narodowe pamiątki i dziedzictwo pokoleń. Mamy świadomość, że w takiej sytuacji jest dzisiaj Ukraina. Gdy żołnierze walczą z agresorem, lekarze ratują rannych, a ochotnicy wspomagają ludność cywilną – pracownicy kultury usiłują zabezpieczyć zabytki, muzealne zbiory i dokumentację. 

Muzeum Pamięci Sybiru z innymi polskimi muzeami organizuje Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy. Do jego zadań będzie należało między innymi wsparcie ukraińskich muzeów i instytucji kultury w zabezpieczaniu i ukrywaniu zabytków oraz pamiątek kultury, w digitalizacji i inwentaryzowaniu zbiorów, a także w dokumentowaniu niszczenia i grabieży cennych pamiątek. Polskie muzea przekażą także materiały potrzebne do zabezpieczania i ewakuowania zbiorów.

Muzeum Pamięci Sybiru jest cały czas w kontakcie z kijowskim Muzeum Hołodomoru, czyli Wielkiego Głodu – wywołanej przez władze sowieckie klęski głodu, która pochłonęła w latach 1932-33 kilka milionów ukraińskich istnień. 

 

 

 

Źródło: Muzeum Pamięci Sybiru 

Zobacz również