Można głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego w Choroszczy

Wśród projektów m.in. doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy czy remont auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu. O tym jaki projekt zwycięży i zostanie zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, dowiemy się do 8 października br.

Choroszcz [fot. UMWP]

Choroszcz [fot. UMWP]

Swój głos na dany projekt z listy może oddać mieszkaniec stale zamieszkały w mieście Choroszcz. Zagłosować można tylko jeden raz i wyłącznie na jeden projekt. Głosujący ma obowiązek podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz polega na wypełnieniu Karty do głosowania i złożenia jej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 – na parterze, tuż przy Biurze Podawczym, jest do tego specjalnie przeznaczona urna. Kartę można przesłać również drogą elektroniczną na adres bo2022@choroszcz.pl.

Lista projektów:

- Remont oraz doposażenie auli M-GCKiS - w ramach projektu planuje się dokończenie remontu auli M-GCKiS w Choroszczy, poprzez zamontowanie zasłon, montaż głośników ściennych, zakup sprzętu niezbędnego do organizowania konferencji czy odczytów, wymiana zużytego oświetlenia, odnowienie malarskie ścian, naprawa ubytków;

- Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy w profesjonalny sprzęt - w ramach projektu planuje się zakup sprzętu ratownictwa drogowego, ratownictwa medycznego: Defibrylator AED, ratownictwa gaśniczego, sprzętu do likwidacji miejscowych zagrożeń;

- Szatnie sportowe "Narew" Choroszcz - w ramach realizacji projektu planuje się ustawienie kontenerowych szatni sportowych na potrzeby zawodników klubu MGKS Narew Choroszcz. Lokalizacja inwestycji: Stadion Miejski w Choroszczy. Klub liczy ponad stu zawodników: od przedszkolaków do dorosłych, a obecny budynek jest już w bardzo złym stanie technicznym;

- Tlen dla "Kominowego Bajora" - Projekt polega na poprawie jakości ekosystemu zbiornika wodnego „Kominowe Bajoro” w Choroszczy poprzez zamontowanie na nim systemów dotleniających wodę. W trosce o faunę i florę zbiornika, mając na uwadze zmiany klimatyczne, warto zapobiegać tragediom ekologicznym, takim jak: duchota ryb, powstawanie zanieczyszczeń, glonów i rozwojowi bakterii, zapobiec „kwitnięciu wody” oraz wspomóc naturalne procesy biologiczne.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania zostaną ustalone na podstawie ważnych kart do głosowania, poprzez zsumowanie liczby oddanych głosów na poszczególne projekty inwestycyjne. W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz w 2022 roku realizowane będą te projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych do tego celu w budżecie gminy Choroszcz. Ustalenie wyników głosowania dokona Komisja powołana przez Burmistrza Choroszczy.

Kwota Budżetu Obywatelskiego Gminy Choroszcz na 2022 rok wynosiła 150 tys. zł. Wartość jednego projektu inwestycyjnego nie mogła być większa niż 75 tys. zł i mniejsza niż 15 tys. zł. Ogłoszenie wyników nastąpi do piątku 8 października 2021 r.

Zobacz również