Modelowy Klaster Energii Michałowo

Podsumowanie 2-letniej działalności Klastra Energii Michałowo, założenia i plany na przyszłość to główne tematy konferencji, jaka odbyła się w miniony piątek w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

/foto. Urząd Miasta w Michałowie/

/foto. Urząd Miasta w Michałowie/

- W ciągu ostatnich miesięcy uczestniczyłem w różnych spotkaniach, prezentując funkcjonowanie Klastra Energii Michałowo i wszędzie klaster był odbierany jako modelowy. Nasz Klaster może się stać ambasadorem innowacyjnego Podlasia - powiedział Daniel Raczkiewicz, koordynator Klastra podsumowując historię działalności.

Klaster utworzyły 12 czerwca 2017 r. Zielona Energia Michałowo i spółka IEN Energy. Zawiązał się wokół biogazowni rolniczej (Zielona Energia Michałowo) i znajdującej się obok farmy fotowoltaicznej. Stopniowo przystąpiły do klastra gminy Michałowo, Zabłudów, Gródek i Tykocin oraz GOK Michałowo i Dom Pomocy Społecznej "Jawor".

- Po powstaniu biogazowni, nie poprzestano na tym działaniu komercyjnym, a władze samorządowe i przedsiębiorcy rozszerzali działalność klastra. Z innych gmin i powiatów przyjeżdżają samorządowcy, by zobaczyć, jak działa Klaster w Michałowie - przyznał Daniel Raczkiewicz - Klaster w praktyce to wytwarzanie energii i jej zużywanie na lokalnym rynku. Nasz Klaster ma duży potencjał i mogę zapewnić, że możliwa jest samowystarczalność energetyczna gmin, wytwarzanie energii i jej konsumpcja.

Marek Nazarko, burmistrz Michałowo /foto. UM w Michałowie/

Marek Nazarko, burmistrz Michałowo /foto. UM w Michałowie/

Gmina Michałowo wśród projektów energetycznych może się pochwalić modernizacją oświetlenia ulicznego, budową sieci cieplnej oraz instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń. Gmina planuje rozbudowę sieci ciepłowniczej z ok. 1100 do 4000 i podłączenie do niej większości budynków użyteczności publicznej. Obecnie z tańszej energii cieplnej korzysta kryta pływalnia i Szkoła Podstawowa oraz dwóch przedsiębiorców. W planach jest budowa drugiej biogazowni rolniczej o takiej samej mocy 600kW. Obok są tereny inwestycyjne dla zainteresowanych odbiorem tańszej energii cieplnej inwestorów.

- Zamierzamy wybudować przedszkole w technologii pasywnej i Centrum Aktywności Lokalnej i bazę sportowo-rekreacyjną również w technologii pasywnej. CAL powstanie w dawnym budynku urzędu miejskiego. Zamierzamy również utworzyć Centrum Technologii Energetycznych przy CAL, w którym można by poznać cały proces wytwarzania energii, przyjrzeć się z bliska. Takie Centrum miałoby duże możliwości edukacyjne np. dla uczniów - podsumował plany samorządu na najbliższe lata burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Pozostałe gminy, członkowie klastra również realizują projekty energetyczne.

/foto. UM w Michałowie/

/foto. UM w Michałowie/

- Każda gmina ma swoje walory, swoje bogactwo i wartość przyrodniczą i chcemy je zachować realizując działania w kierunku OZE - dodał wójt Gródka Wiesław Kulesza.

Gródek planuje montaż kotłowni na paliwo stałe, która zapewni ogrzewanie i ciepłą wodę w budynkach zespołu szkół i przedszkola, zbudowanie nowej oczyszczalni ścieków i nową stację uzdatniania wody, panele fotowoltaiczne i kotłownie lokalne oraz zmianę oświetlenia ulicznego na lodowe i zmodernizowanie budynku urzędu gminy.

Gmina Zabłudów jest już po częściowej zmianie oświetlenia ulicznego, planuje zamontowanie solarów i fotowoltaiki, termomodernizację budynków użyteczności.

- W planach mamy budowę farmy fotowoltaicznej, mamy już miejsce, gdzie mogłaby powstać, ale myślimy też o biogazowni - przyznaje burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek.

Tykocin przeszedł audyt energetyczny, który pokazuje, że wymiana lamp ulicznych przyniesie oszczędności na poziomie 60 proc. Zamierza też budowę paneli fotowoltaicznych na budynkach oraz wykorzystanie ekologicznych środków transportu.

W spotkaniu uczestniczył pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. OZE Krzysztof Stawnicki, a przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa pogratulował członkom Klastra współpracy i realizacji celów. Przysłuchujący się obradom samorządowcy z gminy Niemce w województwie lubelskim przyłączyli się do gratulacji przyznając, że działalność takiego Klastra, działającego wokół biogazowni, jak w Michałowie, to także przyszłość dla ich gminy.

Konferencję zakończyła wycieczka po biogazowni i przykładowych odbiorcach tańszej energii cieplej w Michałowie.

Galeria

Zobacz również