Młodzi twórcy z dotacjami

Kolejnych dziesięciu młodych twórców otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na drugie półrocze 2018 r. Ich łączna wartość to 135 tys. zł.

fot. pixabay

fot. pixabay

O prezydenckie stypendium starało się 26 młodych twórców. Pod ocenę siedmioosobowej komisji poddano 13 wniosków (spełniających wymogi formalne). Stypendium na drugie półrocze 2018 roku na łączną kwotę 135 tys. zł przyznano 10 twórcom.

Najwyższe stypendia, w wysokości 18 tys. złotych, otrzymały: Joanna Zubrycka (dziedzina: muzyka, sztuki filmowe), Izabela Zachowicz (dziedzina: teatr) oraz Maria Żynel (dziedzina: teatr). Pozostali stypendyści otrzymali wsparcie w wysokości 8-15 tys. złotych.

W styczniu 2018 r. młodzi twórcy otrzymali stypendia roczne oraz półroczne (na I półrocze) na łączną kwotę 95 tys. zł. 

Zobacz również