Miniatura dla badaczki z Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Monika Wysocka-Żołopa z Wydziału Chemii UwB znalazła się wśród laureatów konkursu Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Na swoje pilotażowe badania dotyczące nanokompozytów polimerowych otrzyma ponad 46 tysięcy zł.

Źródło: UwB

Źródło: UwB

Na najnowszej liście rankingowej Miniatur znalazło się w sumie 88 naukowców z całej Polski. Na wysokim, 20. miejscu uplasowała się badaczka z Uniwersytetu w Białymstoku z wnioskiem pt. Materiały nanocząstkowe (nanorurki węglowe i magnetyt) jako inicjatory procesów polimeryzacji pirolu i tworzenia nanokompozytów o strukturze hierarchicznej.

- Jako naukowiec interesuję się m.in. przewodzącymi polimerami organicznymi. W ramach badań, które zgłosiłam do konkursu, chcę zająć się chemiczną polimeryzacją pirolu w obecności utlenionych wielościennych nanorurek węglowych oraz nanocząstek magnetytu, które zostaną użyte jednocześnie jako utleniacz i układ domieszkujący tworzący się polimer - mówi dr Monika Wysocka-Żołopa z Wydziału Chemii UwB.

Dodaje, że będą to badania są pilotażowe - wstępne i potrwają 12 miesięcy. Przyznane dofinansowanie w wysokości 46 200 zł badaczka przeznaczy m.in. na zakup odczynników chemicznych i szkło laboratoryjne.

W ramach listopadowego rozdania do 88 laureatów trafi w sumie ok. 3,4 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Listę rankingową konkursu można znaleźć na stronie

https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4

Zobacz również