Miliony pomogą bezrobotnym odnaleźć się na rynku pracy

23 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i pomoc dla około 900 osób w województwie. To program skierowany do osób bez pracy, niepełnosprawnych oraz pracowników o niskich kwalifikacjach. Mają odnaleźć się na rynku pracy, usamodzielnić, zaktywizować w ramach czterech projektów, na które dotacje z UE przyznał zarząd województwa podlaskiego.

/fot. archiwum Bia24/

/fot. archiwum Bia24/

Pierwszy z projektów "Aktywność szansą na lepsze jutro" jest skierowany do 30 kobiet i 20 mężczyzn z Białegostoku, a także powiatu białostockiego i monieckiego. To osoby bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach. Celem projektu jest zwiększenie ich aktywności zawodowej i reintegracja społeczna poprzez indywidualne wsparcie. 

Uczestnicy tego projektu mają być aktywizowani zawodowo, np. przez naukę samodzielności i aktywności. Dostaną propozycje skorzystania ze staży zawodowych. Zdobyte przez takie osoby umiejętności mają być potwierdzone egzaminem. Wartość projektu to 757 tys. zł, z UE pochodzi 718,8 tys. zł.

Z programów aktywizacji skorzysta też 72 mieszkańców gmin: Augustów, Bargłów, Kościelny, Sztabin, Grajewo, Rajgród, Rutki i Zambrów. Programem objętych jest 48 kobiet i 24 mężczyzn. Zaplanowane są m.in. treningi umiejętności społecznych i coaching, usługi aktywnej integracji, mediacja rodzinna, a także poradnictwo, szkolenia i staże zawodowe. Wartość projektu: 863 tys. zł, dotacja z RPOWP pokryje 820 tys. zł. 

Największym przedsięwzięciem pod względem liczby osób, które będą objęte pomocą i kwoty dotacji, jest projekt "Regionalne innowacje społeczne - centra integracji społecznej województwa podlaskiego". To projekt skierowany do 700 osób zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym z Łomży i z powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i gminy Boćki.

Uczestnicy tego otrzymają indywidualne programy zatrudnienia socjalnego. W województwie powstanie siedem nowych centrów integracji społecznej i ich oddziałów, które zapewnią gotowość do świadczenia tych usług. Wartość tego projektu wynosi 25,3 mln zł, z czego z UE pochodzi 20 mln zł. 

Z kolei celem projektu "Kompas zatrudnienia" jest zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa podlaskiego. Będzie to możliwe dzięki takim działaniom, jak np. coaching, doradztwo, szkolenia i staże. W ten sposób uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje, zwiększające ich szanse na rynku pracy. Koszt tego projektu to 1,5 mln zł, a dotacja z RPOWP - 1,4 mln zł.

Zobacz również