Miliony euro dla mieszkańców pogranicza

W Podlaskiem powstanie więcej inicjatyw związanych m.in. z kulturą, służbą zdrowia czy turystyką - Komisja Europejska podjęła decyzję o zwiększeniu puli w dwóch programach transgranicznych. Poszerzyła również zakres programu, nastawionego na współpracę z Litwą, o subregion łomżyński, o co szczególnie zabiegał marszałek województwa podlaskiego.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Zwiększenie budżetów wynika z zawieszenia przez KE współpracy z Rosją i jej sojusznikiem Białorusią w ramach nowego okresu programowania 2021-2027. Dzięki temu pula programu Interreg NEXT VI-A Litwa - Polska 2021-2027 jest większa o blisko 54 mln euro. Poza tym, program obejmie teraz także subregion łomżyński.

Drugim programem ze zwiększonym budżetem (o ponad 58 mln euro) jest Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Wsparcie w ramach obydwu programów jest udzielane w formie dotacji.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Źródło: UMWP

Zobacz również