Miliony dla biznesu na promocję gospodarczą

Promocja gospodarcza małych i średnich przedsiębiorstw – Podlaskie Centrum Eksportera – strategiczny projekt realizowany pod przewodnictwem samorządu województwa podlaskiego. Zakłada organizowanie misji handlowych, doradztwo w rozwijaniu eksportu, seminaria o rynkach zagranicznych i granty dla przedsiębiorstw. O szczegółach tego projektu mówili podczas konferencji prasowej marszałek Artur Kosicki oraz przedstawiciele partnerskich instytucji otoczenia biznesu.

Uczestnicy konferencji prasowej na temat projektu Podlaskie Centrum Eksportera [fot. P. Krukowski UMWP]

Uczestnicy konferencji prasowej na temat projektu Podlaskie Centrum Eksportera [fot. P. Krukowski UMWP]

Projekt będzie realizowany przez pięć lat (od 1 stycznia 2024 r. do końca 2028 r.). Jego głównym celem będzie wspieranie w sposób kompleksowy aktywności eksportowej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, a partnerami: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR), Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku (IPH) i Podlaski Klub Biznesu (PKB). 

Marszałek województwa Artur Kosicki podkreślił podczas konferencji prasowej, jak ważna w rozwoju regionu jest promocja gospodarcza i wsparcie podlaskich firm w ekspansji na światowe rynki. Na pewno dużą szansą dla nich będzie wyjazd na Wystawę Światową EXPO 2025 w Osace, który jest już przygotowywany.

– Wszystkim nam leży na sercu, aby nasze województwo prężnie się rozwijało. A jest to możliwe, kiedy prężnie działa biznes, a nasi przedsiębiorcy są bardzo dobrze do niego przygotowani – dodał Artur Kosicki.

Marek Dźwigaj, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, czyli partnera wiodącego w projekcie, poinformował o wynikach badań, jakie fundacja przeprowadziła wspólnie z urzędem marszałkowskim. Wynika z nich, że ponad 40 proc. przedsiębiorców, którzy nie prowadzą sprzedaży eksportowej, chcieliby ją rozpocząć.

– To rozwiązanie systemowe wsparcia podlaskiej gospodarki. Spowoduje, że przedsiębiorstwa będą się rozwijały, zwiększały park maszynowy i zatrudniały ludzi. I o to nam wszystkim chodzi – mówił prezes Dźwigaj.

Witold Karczewski, prezes honorowy Izby Przemysłowo-Handlowej, przypomniał, że instytucje otoczenia biznesu podejmowały już podobne działania, tylko na o wiele mniejszą skalę.

– Dzięki realizacji tego projektu wejdziemy na nowe rynki, zyskamy inwestorów, zaprosimy nowych partnerów do siebie i zobaczymy, jak oni funkcjonują w świecie – ocenił. 

Natomiast Wojciech Strzałkowski, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, zwrócił uwagę na to, że projekt ma na celu wspieranie podlaskich firm w dwóch kierunkach: rozpoczęcia sprzedaży eksportowej oraz jej zwiększenia.

– Cieszymy się, że te działania są obliczone na pięć lat. I będą w ich ramach do dyspozycji poważne środki, które trafią do naszych lokalnych przedsiębiorstw – dodał.

W ramach centrum zostaną m.in. uruchomione tzw. okienka eksportera w kilku lokalizacjach na terenie województwa, gdzie przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z porad i usług, polegających na przykład na opracowaniu strategii eksportowej. Z kolei dzięki pomocy brokera eksportu, zyskają partnerów biznesowych działających na arenie międzynarodowej.

Centrum zakłada również organizację spotkań i warsztatów o rynkach zagranicznych czy wyjazdów na misje handlowe i targi. Można będzie również uzyskać granty na udział w targach międzynarodowych.

Wartość tego projektu to blisko 32 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie ponad 27 mln zł.

Źródło: UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zobacz również