Milionowe wyłudzenia unijnych dotacji - siedem osób podejrzanych

Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i białostockiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) pod nadzorem Prokuratury Krajowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie są podejrzani o wyłudzenie 45 mln zł i usiłowanie wyłudzenia kolejnych 46 mln zł. Chodzi o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów, które wdrażają innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. Zatrzymano 7 osób, z czego 5 aresztowano.

/Fot. KAS-CBŚP/

/Fot. KAS-CBŚP/

Członkowie grupy przestępczej są podejrzani o wyłudzenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej. Pieniądze pozyskiwali z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Robili to na podstawie dokumentów, które potwierdzały nieprawdę i dotyczyły dofinansowania realizacji projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej.

Śledczy zebrali materiał dowodowy świadczący, że posługiwano się dowodami zakupu profesjonalnych linii produkcyjnych. Ich wartości były wielokrotnie zawyżane w związku z pośrednictwem wielu firm azjatyckich i polskich. Następnie, realizując wymogi innowacyjnego projektu, pozorowano obrót "wyprodukowanymi" wyrobami higienicznymi poprzez fikcyjną sprzedaż do krajów Bliskiego Wschodu.

Na podstawie materiału dowodowego funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania oraz obiekty użytkowane przez podejrzanych i siedziby podmiotów gospodarczych. Zabezpieczono dokumentację, komputery, nośniki danych i telefony, które są poddawane dokładnej analizie. 

Łącznie do sprawy zatrzymano siedem osób, którym przedstawiono zarzuty wyłudzeń funduszy unijnych na co najmniej 45 mln zł i usiłowania wyłudzenia w wysokości 46 mln zł. Sześcioro podejrzanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby są podejrzane o kierowania tą grupą. Decyzją sądu pięcioro zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Ponadto w trakcie przeszukań zabezpieczono ponad 400 tys. zł, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien.

Galeria

Zobacz również