Milion złotych na pomoc w znalezieniu pracy

Dotacje na założenie własnej firmy, udział w stażach i szkoleniach zawodowych, rozwój kompetencji. Na dzisiejszym (15.11) posiedzeniu, zarząd województwa podlaskiego przyznał blisko milion zł z funduszy unijnych na powrót na rynek pracy mieszkańców regionu.

Milion złotych na pomoc w znalezieniu pracy [fot. pixabay.com]

Milion złotych na pomoc w znalezieniu pracy [fot. pixabay.com]

"Szansa na dobry zawód - własny biznes" - to tytuł projektu, który zrealizują Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie. Dzięki niemu osoby, które są bez pracy, założą i rozwiną własne firmy.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział osoby, które w ciągu ostatniego roku nie prowadziły działalności gospodarczej. Przejdą one szkolenia m.in. z zakresu pisania biznesplanu, prowadzenia własnego przedsiębiorstwa czy związanych z nim aspektów prawnych. Ponadto otrzymają do 23 tys. zł dotacji na inwestycje w firmie i dodatkowo przez pół roku wsparcie pomostowe, czyli fundusze, które pokrywają obowiązkowe opłaty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, takie jak: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne.

- To ważny społecznie projekt. Pozwala na przełamanie stagnacji zawodowej, rozwój aktywności w tej dziedzinie, a w wyniki tego: poprawę warunków życiowych. Jego uczestnicy zyskają też w aspekcie społecznym, bo takie zmiany przywracają wiarę we własne możliwości – podkreślał marszałek Artur Kosicki.

Koszt projektu wyniesie ponad 690 tys. zł, natomiast dotacja z funduszy unijnych pokryje 585 tys. zł. Wniosek wpłynął na nabór przeprowadzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) - Kanał Augustowski i właśnie mieszkańcy z terenu działania tej LGD skorzystają z pomocy w założeniu firmy.

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej to także cel przedsięwzięcia, który zrealizują: Podlaska Fundacja K&K wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Holos. Mieszkańcy gmin: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia, skorzystają z porad doradcy zawodowego, pośrednika pracy, a także wezmą udział w stażach i szkoleniach zawodowych.

Realizacja tego przedsięwzięcia będzie kosztować 484 tys. zł, z tego dotacja pokryje 403 tys. zł. Projekt wpłynął na nabór Stowarzyszenia LGD Puszcza Knyszyńska.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zobacz również