Mieszkanie Plus - zaczynamy od gruntów

Jedenasta umowa intencyjna w kraju w sprawie przeznaczenia gruntów komunalnych pod budowę mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Druga gmina w Podlaskiem, która ma nadzieję dać swoim mieszkańcom szansę na mieszkanie do wynajęcia z perspektywą kupna. Hajnówka chce dołączyć swoje grunty do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Podpisanie umowy z burmistrzem Hajnówki (pierwszy z prawej) /fot. H. Korzenny/

Podpisanie umowy z burmistrzem Hajnówki (pierwszy z prawej) /fot. H. Korzenny/

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) to nic innego jak bank ziemi w posiadaniu Skarbu Państwa, którą można przeznaczyć na budowę domów i mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. W Podlaskiem Hajnówka będzie drugą gminą, która zgłasza się do KZN, wcześniej swoje zgłosiła Łomża - tam można będzie wybudować 115 mieszkań w blokach. 

- Nasze grunty są przy ulicy Adama Dowgirda, w okolicy szpitala - mówił po podpisaniu umowy Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki. - To dobry teren, uzbrojony, skomunikowany z centrum miasta. Mam nadzieję, że spełni warunki stawiane przez ministerstwo i będziemy mogli podpisać umowę na realizację tych bloków.

Na razie więc jest to umowa intencyjna. Aby wejść do zasobów KZN, te tereny muszą spełniać wymagające kryteria. Mówił o nich dziś Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa, pełnomocnik rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Chodzi o to, by tereny te były równie atrakcyjne, jak te oferowane przez deweloperów, a więc uzbrojone, dobrze skomunikowane z miastem, z dobrymi połączeniami do szkół, przedszkoli, sklepów i innych placówek handlowych, kulturalnych. 

Po podpisaniu umowy intencyjnej w ciągu pół roku KZN sprawdza, czy grunty zaoferowane do programu Mieszkanie Plus spełniają te kryteria. Dopiero po pozytywnej weryfikacji można będzie podpisać umowę i później skorzystać z udogodnień, jakie daje program Mieszkanie Plus. 

- Na tych gruntach, które oferujemy, chcemy zbudować 30 mieszkań - mówi Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki. - Myślę, że zasady programu Mieszkanie Plus są atrakcyjne dla wielu mieszkańców naszego miasta. Gmina ma niewiele mieszkań komunalnych, poza tym w przyznawaniu komunalnych obowiązują kryteria dochodowe, które wykluczają wielu średniozamożnych z tej formy dzierżawy. W Mieszkaniu Plus można mieć wyższy dochód na członka rodziny, dlatego te mieszkania mam nadzieję, będą atrakcyjne.

Władze Białegostoku jak dotychczas nie zgłosiły gotowości przekazania swoich gruntów do KZN i tym samym przystąpienia do programu Mieszkanie Plus.  

Zobacz również